Att kunna skapa artificiellt liv är en förmåga mänskligheten tagit sig ett steg närmare tack vare ett team av forskare i New York. Celler som bygger proteiner har skapats från aminosyror, vilket gör dem till små proteinfabriker helt skapade artificiellt. Framsteget är ett bra exempel på hur närliggande bio- och nanotekniken är varandra. Vi är nere och manipulerar livets allra minsta byggstenar.

I artikeln nämns framställning av insulin som ett möjligt användningsområde, men i förlängningen kan celler som de här användas för att odla fram betydligt mer än så.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation