Linux är starkare än någonsin, ironiskt nog tack vare de legala attackerna från SCO. Om detta skriver Business Week i sitt senaste nummer.

Man lyfter även fram hur linuxutvecklingen organiseras och ser det som ett nytt och modernt sätt att arbeta, möjliggjort av ny teknik.

Länk från Det Progressiva USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation