Att den moderna nationalstaten byggdes med media som TV och radio är tydligt. Utan det homogena media-utbudets enande kraft riskerar nationalstaten att förtvina. Ur det perspektivet är det fullt logiskt för en ledande (s)-politiker att säga att ett varierat mediautbud är ett problem eftersom det försvagar den gemensamma grunden som utgör nationen.

Skärpt kontroll av public service

Den parlamentariska utredningens ordförande, exministern Bengt K Johansson (s), tycker att det är ett problem att människor i allt större utsträckning tar del av mer varierade mediekällor:

– Det ar ett problem eftersom vi behöver en gemensam grund för att vara en nation, säger Bengt K Johansson.

One Thought on “En TV-kanal. Ett parti. En nation.

  1. Pingback: Kalles Ankas julafton och friheten att välja « Skiften

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation