För 20 år sedan existerade den inte, den kinesiska bilindustrin. 2003 sålde en av de största fristående tillverkarna, Geely, 80’000 bilar. Planen är att sälja 300’000 under år 2005, tillväxtsiffror som får konkurrenterna att blekna. Nu satsar man på USA-marknaden.

Man ger sig in på ett segment som är i princip helt tomt. Geelys bilar kostar mellan $4000 och $10000. Det är lågbudget och massproduktion som är modellen.

Enligt McKinsey kan en kinesisk fabrik producera en hel bil för $2000. Något att fundera över för regeringen inför nästa krispaket för att försöka rädda bilindustrin i Trollhättan.

Glädjande nyheter: mer än halva världen har numera tillgång till rent vatten.

Sedan 1990 har 700 miljoner människor fått tillgång till rent, friskt vatten till hemmet. Detta är extremt betydelsefullt i fattiga länder, där stora delar av dagen kan gå åt till att föra hem rent vatten. Det innebär en daglig kamp för överlevnad, vilket lämnar dåligt med tid över till att skaffa sig en ordentlig försörjning. Utan vatten: ingen framtid.

Framsteg som dessa kommer att göra de länder vi idag kallar u-länder för de kommande decenniernas stora vinnare. En av de stora förändringarna som kommer att äga rum under 2000-talet är att den utveckling och de framsteg som den rika delen av världen har fått uppleva de senaste hundra åren kommer att sprida sig. Vatten åt alla är endast det första steget.

Från WorldChanging.

Varje år ställer magasinet Edge en fråga till ledande forskare och tänkare. I år är frågan “What do you believe is true even though you cannot prove it?”

Utan att ha läst mer än en bråkdel av svaren så verkar det som att flera kretsar kring frågor om emergenta egenskaper ur komplexa system, evolutionär psykologi och livets utveckling. Det handlar livet, medvetandet och människans plats i universum. Kanske är Santa Fe institutets Stewart Kaufmann den som summerar det bäst med frågan:

Is there a fourth law of thermodynamics, or some cousin of it, concerning self constructing non equilibrium systems such as biospheres anywhere in the cosmos?

Vissa händelser är så stora och så omvälvande att de helt förändrar vårt sätt att betrakta världen på.

I början av december skrev jag om att globaliseringen slutligen hade nått Sverige. Föga anade man då vad som komma skulle. För vad är väl inte tragedin i Indiska Oceanen om inte en gigantisk väckarklocka som borde göra det klart för alla och envar att Sverige är en del av världen och att vårt geografiska läge och dess gränser betyder allt mindre.

Thailand har besökts varje år av 250’000 svenskar. På spanska Solkusten är inte mindre än 40’000 svenskar bofasta. Liknande svenskkolonier finns på andra ställen i världen. Vi reser allt mer och allt längre bort. Landet Sverige smetas ut över hela jordklotet.

Det är lätt att vara efterklok. Ja, det är ju så man brukar få tänka efter att ha fått sin världsbild söndersmulad, men är det egentligen någon överraskning att svenskar drabbas av naturkatastrofer eller terroristattacker när så pass många befinner sig på ställen där sådant sker?

Vi tar det en gång till: 250’000 svenskar varje år har rest till Thailand. Ett jordbävningsområde.

250’000.

Varje år.

Ändå blev vi överrumplade. Tagna på sängen.

Något måste vara fel på någon omvärldsbevakning någonstans, men jag vet inte var.

Kanske är det det som är problemet.

Hemma då? Naturkatastrofer är vi historiskt sett förskonade ifrån, men terroristhoten mot Sverige, med sina unika historia med inte mindre än två tunga politikermord i modern tid, existerar. De är dock i nuläget högre mot våra grannar som hjälpt USA i kampen mot terrorismen. Även om Bin Laden i sina tal nästan hyllar Sverige så är hoten mot exempelvis Danmark mer reella. För någon som nästan kan se både Köpenhamn och Barsebäck från balkongen samtidigt som den tunga flygtrafiken över Kastrup snurrar på himlen ovanför är det inte svårt att tänka sig hur en sådan attack skulle kunna se ut. Kan vi skydda oss? Har vi infrastrukturen och krishanteringen på plats?

De senaste dagarna har gett svaret.

Vi har tidigare nämnt de utmaningar som ett offentligt finansierat vårdsystem står inför. De tas även förtjänstfullt upp i boken Sagan om Välfärdens Återkomst av Johnny Munkhammar.

I boken finns en graf som visar hur efterfrågan på välfärdstjänster ständigt ökar, samtidigt som den skattefinansierade vårdens förmåga att leverera tjänsterna minskar.

Efterfrågan ökar

I begreppet välfärdstjänster ingår mer än bara vård, men det är kring vård och hälsa den största delen hamnar. När våra materiella behov är tillgodosedda vill vi må fysiskt och mentalt bra.

Samtidigt som välfärdssamhället får allt svårare att leverera sina tjänster (det har inte minst den senaste tidens händelser visat, där svenska medborgare kräver vårdtjänster på andra sidan jordklotet), förändras också bilden av vad som utgör en sjukdom. Vi har redan nämnt exemplet med dålig andedräkt men som denna artikel visar finns fler exempel, som skallighet, åldrande eller celluliter. Även läkare vittnar om förändringen.

Vad dessa “nya” sjukdomar har gemensamt är att de i många fall alla handlar om att återställa en människa till ett ungdomligt tillstånd. Det räcker inte längre med att vara frisk för sin ålder, tonåringen har blivit vårt hälsoideal. Vi vill inte åldras som våra föräldrar gjorde, utan hålla oss unga, både i sinnet och i kroppen.

Nästa steg i denna utveckling av förändrad syn på sjukdom kan mycket väl vara att vi inte nöjer oss med att återställa kroppens funktioner utan även vill förbättra dem.

På sätt och vis är den estetiska plastikkirurgin redan ett exempel på detta. Ett annat exempel är prestandahöjande medel som modafinil, som skärper koncentrationsförmågan och drastiskt sänker sömnbehovet. Länge har doping ansetts vara skadligt och moraliskt förkastligt, men nya metoder kan förändra synen även på detta. Vi talar om doping på DNA-nivå, att integrera datorchip med nervsystemet eller att använda artificiella muskler för att förstärka kroppen.

Detta är bara några exempel på forskning som pågår för tillfället. Utvecklingen går snabbt. Kanske kan man kan förvänta sig att OS i Kina 2008 blir startskottet för en ny våg av prestandahöjande medel av ett slag vi aldrig tidigare sett? Oavsett om detta blir fallet eller ej, så lär det dröja innan dessa metoder finns på marknaden.

Sett i ett något längre perspektiv kommer frågan dock att bli aktuell förr eller senare. Kanske inte om 5 år, men om 10 eller 20. Om man räknar med att bilden av vad som är en sjukdom fortsätter att förändras och man vidgar kraven på välfärdstjänster till att även inkludera förbättringar av människan, så kan grafen ovan mycket väl komma att se ut så som följer:

Efterfrågan ökar ännu mer

Vi måste alltså vara beredda på att skillnaden mellan det offentliga systemets förmåga att leverera och marknadens efterfrågan kan öka snabbt och drastiskt, kanske inom loppet av ett par år. Om en marknad inte kan tillgodose behovet p.g.a. lagar och restriktioner så uppstår snabbt en alternativ marknad. Detta kan vara en svart marknad, eller en marknad utanför det land där restriktionerna finns (vilket t.ex. är fallet med diverse prestandahöjande preparat redan idag). Det leder också till att tilltron till och respekten för lagarna och samhället försämras. Till råga på allt så sker en utflyttning av kapital från landet, då folk dels tröttnar på att betala skatt de upplever de inte får något för och dels då tjänsterna enbart erbjuds i andra länder.

Ju snabbare omställningen till andra finansieringsformer kan ske, desto mindre är risken för att denna skadliga obalans i samhället ska eskalera utom kontroll.

Det som låter som science fiction idag kommer att finnas på marknaden i morgon. Är det något det senaste seklets utveckling ska lära oss, så det detta.

Bank of China

Det kinesiska undret har förundrat många. En kommunistdiktatur som samtidigt har tagit globaliseringen och marknadsekonomin till sin famn, hur kan det fungera? Förr eller senare måste konflikten mellan censur och fritt ord, mellan demokrati och diktatur och mellan det fattiga bondesamhället och det rikare, öppna frihandelssamhället brisera i en kokpunkt.

Tecken finns på social oro i det stora landet. Antalet stora incidenter av sociala oro ökade med 15% under 2003 till 58’000, enligt en artikel från Asia Times. Vidare skriver artikeln att: “I think the real new dimension is that activists on the streets and across the country are communicating with each other, and this didn’t happen before.”

Som hämtat ur Smart Mobs. Det är den nya kommunikationstekniken som möjliggör helt nya sätt för motståndsrörelser att organisera sig.

OS i Kina 2008 kan bli en vändpunkt för landet på många sätt. Man kommer då att visa upp sin prakt och sin storhet för världen och det kommer att bli solklart för alla vilket land som vill konkurrera med USA om förstaplatsen i världen.

Frågan är bara om kommunistpartiet kan hålla samman landet fram tills dess. Kokpunkten närmar sig.