Intervju i Sydsvenskan idag av Håkan Roos, koncernchef i Procurator. De pratar om Kina:

“Det finns inget kineserna inte kan göra i dag”

Håkan Roos ser inga etiska problem med att förlägga produktion till Kina.
– Vi gör täta inspektioner på fabrikerna och är noga med att förhållandena där lever upp till FN:s regler om barnarbete. Kineserna vet att landet måste följa internationella konventioner, annars kan de förlora sina uppdragsgivare.

Detta har nämnts förr på Framtidstanken, men förtjänar att nämnas igen: frihandel och utländska investeringar är det bästa sättet att lyfta standarden i ett fattigt land. Det leder till mindre barnarbete och bättre förutsättningar för lokalbefolkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation