Aichi-mässan i Japan verkar innehålla massor av spännande ny teknik, bl.a. det här:

You Star!

Visitors to the Mitsui-Toshiba Pavilion get a high resolution digital full-face scan; these faces are edited into that performance of the “film” in real-time.

Ens ansikte blir alltså scannat på väg in i biografen, sedan redigeras det in in i filmen så att man själv blir en av skådespelarna.

Detta är ett exempel på hur ny teknik förändrar flödet i skapelseprocessen av ett nytt verk. Resultatet är inte färdigt när det lämnar “filmfabriken” utan skapas tillsammans med betraktaren/kunden i realtid.

Det är ju populärt med upphovsrättsliga frågor för tillfället och denna teknik ger onekligen något för de svenska copyright-lagstiftningarna att fundera över. Exempelvis vem som äger copyrighten till ett ansikte? Vem som äger resultatet av den genererade filmen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation