Böter för 11 cm felparkering

Intressant om ny teknik för att mäta avståndet man parkerat fel. Mätningen sker med en noggrannhet på 1 till 2 centimeter. Någon har fått böter för att ha parkerat 8 centimeter fel.

Rent strikt begår man såklart ett fel om man parkerar en millimeter fel, men eftersom ingen förväntas kunna mäta med ögonmått så pass bra får man en halv meter till godo:

Mätningspolicyn hos Parkering Malmö är att avrunda med 50 centimeter till bilistens fördel, enligt Agneta Arrbrant, medieansvarig.

Det verkar som att lasermätarna som används har infört en förändrad syn på själva lagbrottet. Man kan tänka sig en förlängning av detta, där hela förloppet automatiserats. Det skulle inte vara omöjligt att bygga in lasermätarna direkt i gatorna och låta dem skicka böterna direkt till den som felat.

En sådan teknik skulle dessutom kunna guida dig till närmsta lediga parkeringsplats om du är på jakt efter en sådan, men det är en sidoeffekt.

Då har man, förrutom att man eliminerat p-vakten som yrke, i praktiken gjort det frivilligt att betala p-böter. Det är aldrig någon tvekan om att man kommer att få böter om man står fel.

Bötern har alltså i praktiken blivit en avgift.

Automatiseringen plockar bort tröghet och friktion i system vilket i många fall förändrar dem i grunden. P-böterna är bara ett exempel på detta.

Invisibility Shields Planned by Engineers

Electronic engineers at the University of Pennsylvania in Philadelphia are researching a device they say could make objects “nearly invisible to an observer.” The contrivance works by preventing light from bouncing off the surface of an object, causing the object to appear so small it all but disappears.

The concept is based on a “plasmonic cover,” which is a means to prevent light from scattering. (It is light bouncing off an object that makes it visible to an observer).

The cover would stop light from scattering by resonating at the same frequency as the light striking it. If such a device could cope with different wavelengths of electromagnetic radiation (including visible light), in theory, the object would vanish into thin air.