En FN-rapport vid namn “The State of the Future 2005” belyser den accelererande tid vi lever i:

Technology could grow beyond human control, warns Millennium report

Many people still do not appreciate how fast science and technology (S&T) will change over the next 25 years, and given this rapid development along several different fronts, the possibility of technology growing beyond human control must now be taken seriously, according to a new report.

Vidare:

The report argues that because the factors that caused the acceleration of S&T are themselves accelerating, the rate of change in the past 25 years will appear slow compared to the rate of change in the next 25 years.

Denna iakttagelse stämmer väl överens med denna bloggs manifest.

Vår uppfattning om världen omkring oss förändras när andra människor påverkar oss.
Detta gör bloggar och ett varierat media-utbud till en än mer viktigare fråga.

What Other People Say May Change What You See

“We like to think that seeing is believing,” said Dr. Gregory Berns, a psychiatrist and neuroscientist at Emory University in Atlanta who led the study.

But the study’s findings, he said, show that seeing is believing what the group tells you to believe.

Vidare:

The implications of the study’s findings are huge, Dr. Berns said.

In many areas of society – elections, for example, or jury trials – the accepted way to resolve conflicts between an individual and a group is to invoke the “rule of the majority.” There is a sound reason for this: A majority represents the collective wisdom of many people, rather than the judgment of a single person.

But the superiority of the group can disappear when the group exerts pressure on individuals, Dr. Berns said.

The unpleasantness of standing alone can make a majority opinion seem more appealing than sticking to one’s own beliefs.

If other people’s views can actually affect how someone perceives the external world, then truth itself is called into question.

I boken Swarm Intelligence lägger författarna fram tesen att vår intelligens och vårt medvetande skapas i samröre med andra individer. “No man is an island”. Vi är sammankopplade och påverkar varandra på ett långt djupare sätt än vi kanske själva anar.

Det är så att säga svårt att avgöra var en av oss slutar och en annan börjar.

I ett kontrollerat medialandskap, med ett smalt utbud, leder detta fram till en homogen uppfattning om omvärlden. Allas tankar blir ett och samma.

Vissa politiska ideologier ser detta som eftersträvansvärt. Socialdemokraten Bengt K Johansson som nyligen ledde en utredning om public service uttryckte sig så här på tal om det allt mer varierade mediautbudet:

Det ar ett problem eftersom vi behöver en gemensam grund för att vara en nation.

Det är klart att det är betydligt enklare att genomföra en kollektivistisk politik om alla tycker och tänker likadant. Men då har vi samtidigt gått miste om den variation och dynamik som gör oss alla till individer. En dynamik som i sig leder fram till ett långt mer spännande och utvecklande samhälle.

Förhoppningsvis leder internet och bloggarnas genombrott till just ett sådant samhälle. Kollektivismen hör till en tid av smalt mediautbud, stora stater och industriell produktion. Det är tid för något annat.

Det är tid för människan.

Industrialismen är över. Det innebär att tjänster mellan människor återigen, precis som det varit i större delen av mänsklighetens historia, blir det ekonomiska navet som samhället cirkulerar runt. Då kan vi omöjligt ha det groteska skattetryck på arbete vi har idag.

“Pigavdrag” (vilket uselt namn, varför heter inte ROT-avdraget “dräng”-avdrag?) är blott en början. Sverige måste gå hela vägen och drastiskt sänka skattetrycket.

Pigavdrag ger tusentals jobb

Enligt honom visar Riksskatteverkets beräkningar att svartmarknaden i städbranschen omsätter 3 miljarder kronor, medan den vita delen står för 150 miljoner kronor.

Se även posten Bland svartjobbare och hustomtar på tal om svartjobb.

3-dimensionella filmer.

Holographic movies show promise for medical, military applications

In a small research laboratory at UT Southwestern Medical Center, a grainy, red movie of circling fighter jets emerges from a table-top black box, while nearby, a video of a rotating human heart hangs suspended in a tank of gooey gel.

These images – the first true, three-dimensional, holographic movies – are the brainchild of Dr. Harold “Skip” Garner, professor of biochemistry and internal medicine at UT Southwestern.

“Can you hear me, Obi-wan Kenobi. You’re my only hope.”

Som sagt, vi är ett med vår teknik. I vissa fall är detta mer uppenbart än andra.

Jesse Sullivan, the World’s First Bionic Man

In this case, four of Mr. Sullivan’s nerves were dissected from the shoulder and transferred to the muscles of his chest. Doing so allows the user to move his or her prosthetic arm as if it were a real limb – by simply thinking about what they want the arm to do. The “Bionic Arm,” or myoelectric arm, is driven using electrical signals from the muscles of the chest, now activated by the user’s own thought-generated nerve impulses. These impulses are sensed, via surface electrodes, from the pectoral muscle and carried through to the mechanical arm, causing the arm to move.

Nike Free 5.0

Nike är ett företag som forskar mycket kring hur skador på foten och benen uppstår vid stress, exempelvis när man springer. Löparskon har tack vare detta gjort enorma framsteg de senaste 30 åren. Idag finns t.o.m. löparskor med chip som mäter trycket och anpassar skon till underlaget.

Samtidigt har inte antalet skador gått ned utan snarare ökat. Vad man märkt är hur löparskorna blivit så bra att folks fötter försvagats något av att inte behöva arbeta då skon istället gör jobbet när man springer.

Nike har nu tagit denna visdom till sig inför sin kommande produktlansering Nike Free 5.0, en sko som ska kännas som att springa barfota.

Kick Off Your Shoes and Run Awhile

Mr. True, 53, from Nederland, Colo., wasn’t the only one baffled by the injury mystery. For years kinesiology professors, physical therapists and athletic-shoe designers have been puzzling over the same paradox: if running shoe protection and cushioning have improved, why haven’t injuries among joggers decreased?

Det finns en lärdom i detta, nämligen att människan och hennes teknik utgör tillsammans en helhet, ett system. Det går inte att bortse från en komponent.

Vi är sammanväxta med vår teknologi. Vi är ett och samma.

Betydligt fler teknikbranscher än skotillverkarna borde lära sig den läxan.