“EU förbjuder svenska tvättlappar!”

Ja, jisses, vad hittar de nu på nere i Bryssel, var det nog en och annan som tänkte mellan sillen och nubbarna på midsommarafton. Svensk media hade nämligen fått för sig att EU ska in och bestämma över de svenska tvättlapparna.

Så här står det i olika media:

Expressen: Inga tvättanvisningar på kläderna.
“Den svenska skötselmärkningen pÃ¥ kläder är pÃ¥ väg att försvinna.
EU betraktar den omtyckta hjälpredan som ett handelshinder.”

Aftonbladet: Tvättanvisningar på kläder kan slopas
“EU: Utländska kläder missgynnas”

Svenska Dagbladet: EU-krav hotar tvättmärkningen.

Alla är uppenbarligen rirajts på samma TT-artikel som i sin tur bara måste vara baserad på Konsumentverkets pressmeddelande från den 20/6: Risk att kläder inte längre tvättmärks.

Vad är det då som har hänt? Ska EU verkligen förbjuda tvättlappar?

Nej, inte riktigt. Däremot har EU åsikter om de riktlinjer som konsumentverket satt upp och som gäller tvättmärkning i kläder. Så här står det i KOs eget pressmeddelande:

Konsumentverkets vägledning är accepterad inom klädbranschen, men när riktlinjer och gränsvärden skulle förnyas och anpassas till aktuella förhållanden blev de ifrågasatta som handelshinder inom EU.

Det är alltså fortfarande fritt fram att sätta ut tvättlappar på kläderna för den som tillverkar kläder. Med tanke på hur efterfrågad denna lilla lapp är lär det innebära att alla stora klädeskedjor fortfarande kommer att sätta ut dem. Däremot kan det bli enklare för mindre tillverkare, som slipper en omständig del av tillverkningsprocessen, att ta sig in på den svenska marknaden.

Bredare utbud, ökad konkurrens och billigare kläder, alltså.

Så låter det däremot inte när media framställer nyheten.

Det finns mycket kritiskt att säga om EU, men man kan ändå fundera över varför Sveriges journalister helst vinklar om en nyhet så att den blir EU-negativ och nationalistisk samt vilka konsekvenser det får. Det är kanske inte så konstigt att svenskarna är EU-skeptiska, trots allt.

Uppdaterat: såg att bloggen Mats Tankar också skrivit om saken. Hans reaktion är nog rätt typisk efter att ha läst medias rapportering om saken:

“Nu drar Ã¥terigen EU-kommissionen ett löjes skimmer över EU. De anser att tvättanvisningar i kläder är ett handelshinder.”

Samtidigt har han helt rätt när han skriver:

“Är det sÃ¥ att ett utländskt företag inte lyckas sälja sina kläder i Sverige, pga avsaknad av tvättanvisningar, sÃ¥ fÃ¥r de ju förse sina kläder med sÃ¥dana om de vill att vi kunder ska vilja köpa deras kläder. Det är sÃ¥ledes upp till varje tillverkare att välja om de ska tillmötesgÃ¥ kundernas krav eller inte.”

Exakt. Mats Tankar har helt rätt. Ändå verkar hans intryck av rapporteringen vara den samma som för många andra: EU ska förbjuda tvättlappar! Så är som tidigare nämnts inte alls fallet. Det är enbart journalisternas vinkling av ett pressmeddelande från Konsumentverket som får det verka så.

EU kan man vara mycket kritisk mot men i det här fallet är det Konsumentverket och Sveriges journalister som ska ställa sig i skamvrån.

Rekommenderar en titt på gårdagens debatt på SVT1 angående den moderna genetikforskningen och dess etiska konsekvenser. Se Eudoxas Anders Sandberg debattera frågan med kristdemokraten Chatrine Pålsson här.

Debatten lyfter fram flera bra poänger i denna viktiga frÃ¥ga. Som exempel: är ett barn som valts ut för att dess genetiska uppsättning är sÃ¥dan att han/hon kan rädda sitt syskon “mindre värt” än ett barn där detta val inte gjorts? PÃ¥lsson hävdar att sÃ¥ är fallet. Barnet blir en “reservdelsfabrik” Ã¥t sitt syskon, menar hon.

Men är det verkligen sÃ¥ enkelt? Om tekniken finns för att välja ut ägg med rätt DNA-uppsättning sÃ¥ är det föräldrarnas val även att lÃ¥ta bli att välja. Blir barnet “mer värt” för att det var ett slumpmässigt val av moder natur som valde ut ägget? Blir barnet lyckligare av att veta att han/hon kunde ha räddat sitt syskon, men att föräldrarna lät bli?

Detta är ett mycket bra exempel på hur de nya möjligheterna tekniken ger oss faktiskt tvingar oss att ta moralisk ställning. När möjligheten väl finns så är det ett aktivt val även att låta bli att utnyttja den.

En annan fråga som diskuterades var när exakt livet börjar. Är det som ett ägg, ett embryo, ett foster eller ett nyfött spädbarn? Även här skiljer sig åsikterna åt beroende på ens moraliska världssyn. Svaret är inte alls givet eller enkelt, men vill vi ha en lag och en samhällsmoral som hänger med i utvecklingen är det hög tid att börja fundera på frågan.

Därför var det glädjande att debatten åtminstone fick 10 minuter i nationell TV. Mer lär dock behövas.

PÃ¥ Sveriges bloggspets in i Riksdagen, Politiskt.nu skrev jag för en tid sedan en frÃ¥ga till tvÃ¥ av politikerna, Tobias Billström (m) och Johan Andersson (s), angÃ¥ende SVT’s roll i det medialandskap som växer fram när TV och radio blir filer att ladda ned frÃ¥n nätet och utbudet exploderar. Jag har ännu inte fÃ¥tt svar.

Moderaternas nersläckning av TV (svt, public service, tv)

Vad är socialdemokraternas och moderaternas vision av SVT i den utbudsexplosion som kommer att följa av TV-kanalens död?

Hur ser ni pÃ¥ begreppet “public service” i en sÃ¥dan värld?

Svaren på våra stora, globala frågor (att vi delar på en atmosfär, en ekonomi, en lag och ett samfund) är inte alltid så enkla som vissa vill få oss att tro.

The Coming and Going of Glaciers: A New Alpine Melt Theory

The Alpine glaciers are shrinking, that much we know. But new research suggests that in the time of the Roman Empire, they were smaller than today. And 7,000 years ago they probably weren’t around at all.

Vidare:

“It is hard to imagine that the glaciers, as we know them, were not the norm in past millennia, but rather an exception.”

Debatten lär fortsätta.

Välkommen till the participatory panopticon, där du kan filmas av vem som helst, när som helst.

Mobilfilm avslöjade misstänkt barnarov

Den åttaårige pojken tog fram sin mobiltelefon – och filmade den misstänkte barnarövaren.

Denna utveckling går vertikalt mot det övervakarsamhälle som bl.a. debattören Pär Ström reagerat kraftigt mot. En sådan reaktion är förståelig och behövlig, men risken med att reagera allt för kraftigt mot Big Brother är att även den lilla människans, exempelvis en 8-årig pojke med mobiltelefon, möjligheter blir begränsade.

Tänk om t.ex. den 51-årige mannen i artikeln ovan hade kunnat polisanmäla pojken för att han filmade honom. Jag tror knappast det är detta Pär Ström vill uppnå, men det kan mycket väl bli konsekvensen av ett allt för hårt angrepp på de digitala minneshjälpmedlen.

En sådan utveckling tjänar ingen på, utom de med ont uppsåt. Därför är det viktigt att komma ihåg att Big Brother inte är en teknologi utan ett maktmissbruk baserat på ett informationsmonopol. Om vi är rädda för att polisen ska övervaka oss, så är det polisen vi ska ändra på, inte tekniken.

Något stort i görningen hos Google?

The Google Wallet

Meanwhile, David Edwards of American Technology Research, has just released a research note saying he has confirmed that the project is in development, and that Google’s shopping comparison site, Froogle, is being kept in “beta” until the payment system is ready.

Ett riktigt bra betalningssystem för internet är efterlängtat. Ett sådant system måste i praktiken även innehålla säker identifiering av användare. Microsoft har försökt detta tidigare med sin Passport men det verkar inte riktigt ha fastnat.

Det företag som lyckas med en riktigt bred och allmänt accepterad betalningsmekanism och säkert identifikationssystem kommer att ha en mycket stark position i det digitala samhället under 2000-talet. Detta vet både Google, Microsoft och en hel rad andra aktörer. Fortsättning lär följa.

Vet inte exakt vad denna tjänst innebär, men låter intressant som ett steg på vägen mot den vertikala TVn.

Google Video (Beta) – Video Upload Program

Whether you produce hundreds of titles a year or just a few, you can give your videos the recognition and visibility they deserve by promoting them on Google – for free. Signing up for the Google Video Upload Program will connect your work with users who are most likely to want to view them.