Jag är kött. Därför finns jag.

En fortsättning på inlägget om medborgarlön.

För ett antal år sedan fick jag för mig att det var oetiskt att äta djur. Jag blev för ett kort tag vegetarian.

Mitt resonemang baserade sig (om jag minns rätt) bl.a. på tanken att det var fel att äta andra levande varelser (jag tillät mig dock att äta fisk och kycklig, så någon hardcore-vegetarian var jag knappast). Dessutom är energiåtgången för att producera en biffstek betydligt mycket högre än en soja-biff. Jag “förstör” alltså världens resurser genom att äta kött.

Men så en dag slog det mig att jag egentligen borde dra resonemanget ännu längre. Bara genom att existera tar jag ju resurser från andra levande varelser. Varje andetag och hjärtslag är enligt detta sätt att se på världen en stöld från mina medvarelser.

Min blotta existens gör enligt detta synsätt att jag förändrar och förstör världen för mina medmänniskor. Det är omoraliskt att över huvud taget existera!

Denna insikt fick mig att börja äta kött igen.

Betalningssystemen är ett exempel på teknologi som tidigt blev digitaliserad men nu skulle kunna vinna mycket på en uppdatering till ny teknik.

Soft cash in, hard cash out

A raft of new technologies is appearing that will suck up that cash and dump it into a handy electronic device, liberating our pockets from crumpled notes, jangling change and wads of cards. These electronic alternatives are promising to bring about an explosion in the number of ways of paying for things and perhaps usher in currencies that work quite differently from dollars, pounds and euros.

Det intressanta med detta är alla de nya möjliga sätt att ta betalt på som kan växa fram. Vi kan komma att se helt nya branscher och industrier ur detta.

Följande länk är till en blog från en engelsman som nyligen flyttat till New York. Han skriver om hur han börjat omvärdera sin syn på USA och Europa och deras roller i världen.

Englishman in New York � On London

My thoughts and ideas about the War on Terror, US Foreign Policy, and European Foreign Policy (if it can be called or characterized as such) has been in a state of flux for the past six months or longer.

(Från Erixon.)

När jag läser hans redogörelse för hur hans syn på världen förändrats genom åren kan jag inte låta bli att tänka tanken att detta är en text som en journalist aldrig skulle kunna skriva, ännu mindre en ledarskribent på en tidning. Det hör nästan till deras yrkesroller att inte ändra åsikt.

Oavsett ens egen ståndpunkt så är det befriande att läsa en annan människas resonemang (och tvivel) och inte det karbonpapperkopierade åsiktsmaskineriet från journalisternas elfenbenstorn. Världen är inte svart eller vit som trycket på ett tidningspapper. Det går att se saker från olika håll och att känna tvivel.

Tom Peters skriver om ett skoldistrikt i Arizona som byter ut alla böcker till laptoppar. Förmodligen därför att det blir billigare.

The Future Is Nowt

Vail Unified School District in Arizona is converting its high school to no textbooks, all laptops, 100% wireless.

Kommentarerna till nyheten är minst sagt blandade. Somliga ser det som ett stort framsteg, andra som att man ger upp den viktiga boken som läsmedium.

1961. Yury Gagarin blir den första människan i rymden.

1969. Neil Armstrong är första människan på månen. Miljoner människor ser på sina TV-apparater hur jordklotet ser ut från månens yta.

2005. Google släpper applikationen Google Earth. Med ett par musklick kan man färdas virtuellt runt jorden.

Aldrig förr har vårt jordklot varit så litet.

Det finns alternativ till att passivt betrakta förändringarna i miljön. Man kan göra något åt saken också.

How Earth-Scale Engineering Can Save the Planet

But today, a growing number of physicists, oceanographers and climatologists around the world are seriously considering technologies for the deliberate manipulation of Earth’s climate

Självklart inte helt okontroversiellt. Detta är ännu en i raden av flera stora frågor vi måste fundera över inför 2000-talet.

Robotutvecklingen fortsätter.

Will RFID-guided robots rule the world?

The idea of a robotic bodyguard for schoolchildren may strike some people as brilliant and others as absurd, but Robot X is noteworthy for reasons other than playground safety. It is one of several groundbreaking efforts under way aimed at giving robots sensory perception that allows them to better interact with people and objects around them using radio frequency identification, or RFID.

Mycket läsvärd artikel om Afrikas problem och utmaningar.

SPIEGEL Interview with African Economics Expert: “For God’s Sake, Please Stop the Aid!”

If they really want to fight poverty, they should completely halt development aid and give Africa the opportunity to ensure its own survival. Currently, Africa is like a child that immediately cries for its babysitter when something goes wrong. Africa should stand on its own two feet.