Bebisen får tre föräldrar

Forskare vid Newcastleuniversitet ska överföra genetiskt material från ett ägg och en spermie in i en annan kvinnas ägg.
Det kontroversiella experimentet ska hindra en viss typ av ärftliga sjukdomar från mammans sida förs vidare till barnet.

Ett typiskt exempel på en av de fem megafrågorna för samhället att ta ställning till under 2000-talet. Vad innebär det att vara människa?

Skickade precis följande till Ann-Charlotte Marteus efter att ha läst hennes debattartikel i Expressen.

Klaga gärna på USA, men varför lever enligt Rädda Barnen 32% av barnen i Malmö i fattigdom? På Rosengård är siffran 73%. Varför är 70% av somalierna i Sverige arbetslösa? I Storbrittanien t.ex. har denna folkgrupp en betydligt mer normal arbetslöshet. Varför inte i Sverige? Är det för att vi har för lite välfärdsstat?

Varför pekar ni finger mot ett land på andra sidan jordklotet utan att bevaka vad som händer på vår egen bakgård?

Ni journalister borde ta en funderare.

En rejäl funderare.

Sveriges fattiga behöver er.

FÃ¥r se om hon svarar.

Roland Poirer-Martinsson stack ut näsan i en debattartikel i Expressen och hävdade att rapporteringen i svensk media från orkan-katastrofen i New Orleans är starkt vinklad och främst handlar om att lyfta fram brister i det amerikanska samhället i allmänhet och Bushs eventuella misstag i synnerhet.

Läser man kommentarerna om detta på diverse bloggar eller på Roland PMs egen blogg inser man att detta är en fråga som engagerar svenskarna starkt.

Så gott som alla debatter urartar i tuppfäktning om vilket land som är fattigast, vilka socialförsäkringar som är bäst eller var man får bäst sjukvård. Offren i katastrofen har man för länge sedan glömt.

Att framställa USA i dÃ¥lig (eller för den delen – god) dager är extremt viktigt för oss svenskar. USA är referenspunkten. T.o.m. i partiledardebatten i Agenda i söndags lyfte Göran Persson fram det amerikanska samhället som avskräckande exempel (nÃ¥got som kommenteras förtjänstfullt av Johan Norberg idag).

Det är svårt att inte låta bli att undra om vi är så upptagna med att jämföra oss med USA att vi helt glömmer bort våra egna problem och vårt eget samhälle. Varför diskuteras inte att 32% av barnen i Malmö lever i fattigdom enligt Rädda Barnen med samma engagemang? På Rosengård är siffran otroliga 73%. Varför diskuteras inte de hemlösa i samma stad med samma glödande entusiasm? Att 1,5 miljoner människor försörjs av bidrag har glädjande nog blivit ett hett debattämne, även om det glöms bort snabbt när det visas en bild från ett fattigt kvarter i en stad i USA.

Jag kan inte tolka denna besatthet av det amerikanska samhället som något annat än dåligt självförtroende. För det kan väl inte vara så att hela Sveriges journalistkår är så politiskt färgade att de blundar för de allra grövsta misstagen i samhället, de allra fattigaste och utsatta? Det kan väl inte vara så att vi lever i en stor lögn om ett folkhem som inte längre existerar?

Eller? Kan det?

Uppdatering: Hans Bergström skriver i DN: “Arbetslösheten över hela kontinenten är nu nere i 4,9 procent (augustisiffran), bland de svarta 9,6 procent. När jag senast tittade lÃ¥g arbetslösheten bland somalier i Sverige pÃ¥ ca 70 procent.”
Vem är det som har problem, egentligen?

“Mini-hospital” for seniors and people requiring medical monitoring – worn on the wrist

The new unit measures e.g. patients’ pulse, cardiac rhythm and blood oxygen values without inconveniencing them. The user, e.g. at-risk patients with cardiac or circulatory diseases, patients with chronic illnesses and seniors can enjoy constant monitoring and support without having to visit their doctor. The information is stored on a chip, analyzed and transmitted in real time or as needed over the GSM/GPRS network to a medical center.

Den politiska debatten följer ganska enkla mönster. Folk har sin uppfattning klar, oavsett om det handlar om Bush och USA eller Sverige och socialdemokratin. I ens världsbild har man tydligt delat upp den politiska spelplanen i en god och en dålig sida.

Men det kan finnas anledning att gräva djupare än så. Den traditionella fördelningspolitiken kommer t.ex. att få mindre betydelse under 2000-talet till förmån för andra, större frågor. Demokrati och marknadsekonomi har segrat som politiska fundament. Istället kommer politiken att handla om följande:

  • Hur kan man möjliggöra för sÃ¥ mÃ¥nga som möjligt att försörja sig med att göra det de älskar?
  • Hur kan man säkerställa äganderätten för intellektuell egendom utan att det förstör innovation, nyskapande och en gemensam kultur?
  • Hur kan man skydda en stads, ett lands, ett jordklots medborgare mot övergrepp frÃ¥n diktaturer, pandemier, naturkatastrofer, terrorism och digital kriminalitet utan att det inkräktar pÃ¥ den personliga integriten eller de demokratiska spelreglerna?
  • Vad är en människa? Är t.ex. kloning, experimenterande med stamceller och genetisk doping acceptabelt?
  • Vilken rätt har människan att manipulera med naturen?

Detta är frågor som går tvärs över den traditionella höger/vänster-skalan. Jag kommer säkerligen att återvända till dessa vid ett flertal tillfällen på bloggen.

Se även en uppdaterad version av posten här.

När den första chocken efter orkan-katastrofen nu lagt sig kommer skuldbeläggningen som ett brev på posten. I svenska medier är budskapet tydligt: det var Bushs fel. Visst kan man kritisera hans agerande under de första dagarna, men jag skulle vilja lyfta blicken något. Vad denna katastrof visar, liksom tsunami-katastrofen, är hur sammanlänkade vi alla är.

För att ta ett exempel. Om det, som den politiske satirikern Michael Moore påpekar, är så att det saknats helikoptrar för att de befann sig i Irak, så kan man fråga sig varför inte tyska, franska eller svenska helikoptrar hjälpt till i Irak så att de amerikanska kunde åkt hem.

Terrorism, diktaturstater, pandemier och naturkatatrofer är globala frågor och globala problem. Inget enstaka land kan eller bör ta ansvaret ensamt för dessa.

När sedan alla skriver om den fattiga del av USA som drabbats, kan det vara värt att upplysa om att delstaten Louisiana faktiskt är rikare än Sverige, räknat på BNP per capita [pdf].