Det är spännande tider. Musikindustrin har skakats i sina grundvalar efter MP3 och P2P. Filmindustrin står på tur när bandbredden och kapaciteten i våra datorer ökar. Journalisterna känner flåset i nacken från bloggarna. TV-branschen står inför ett enormt teknikskifte med efterföljande skifte i affärslogik (å nej, det är inte digital-TV jag syftar på utan annat). T.o.m. boken har utvecklats av ljudböcker i MP3-format och e-böcker.

Oavsett vilken form av media vi konsumerar så genomgår den en kraftig förändring. Drivkraften är internet och dess förmåga att drastiskt sänka priset för distribution av information. Detta är en utveckling minst i klass med tryckpressens genomslag, eller faktiskt på många sätt ännu större.

Internet kopplar samman hela världen i ett oöverträffat tempo. Till skillnad frÃ¥n tryckpressen finns det heller inget tak för hastighet och storlek. Det är nästa steg pÃ¥ den informationsrevolution som pÃ¥börjades när människan för första gÃ¥ngen började kommunicera med varandra. FrÃ¥n tal till internet pÃ¥ 100’000 Ã¥r. Var ska det sluta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation