Alltid intressant att läsa Danne Nordlings inlägg. De innehåller ofta statistiska guldkorn, som t.ex. följande siffra.

De svaga är SAP:s murbräcka

Samtliga skatter i Sverige motsvarar 50 procent av vår totala produktion i landet (BNP). För att tillgodose utgifter för handikappade, utslagna och socialbidragstagare behövs skatter på 2-3 procent av BNP. (Alla socialbidrag motsvarar tex 1/3 % av BNP.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation