Återkommer med längre kommentarer från Bloggforum 3 men spontant kan sägas att det var ett mycket bra arrangemang med 4 intressanta föreläsningar (de andra 4 var säkert också bra, men man måste ju välja).

Stort tack till arrangörerna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation