Omvärldsanalysföretaget Kairos Future har i en rapport frågat drygt 300 ledande opinionsbildare och beslutsfattare om vad de ansåg om Sveriges framtid. Resultatet är nedslående. Åtta av tio tror att det krävs mycket stora förändringar för att Sverige ska kunna behålla sin position på världsmarknaden. Bilden av ett kunskapssamhälle på dekis växer fram. Avsaknaden av ledarskap och visioner är uppenbar.

One Thought on ““Har Sverige en framtid?”

  1. Christian on 2005-11-25 at 17:50:56 said:

    Man bör dock tänka på att bara 130 av de 300 valde att svara. Kanske inte är sämre svarsfrekvens än vad det brukar vara i sådana undersökningar, vad vet jag, men hur säker kan man vara på att de 170 övriga tycker ungefär samma som de 130?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation