Roland PM i SvD om staten:

Medborgarna måste kedja den hungriga besten

Kom ihåg, staten hungrar inte efter att omfördela till de fattiga. Den blir inte mätt av att fånga skurkar. Den vill inte utbilda dig. Den vill inte jämställa
dig.
Den vill äta din frihet.
Monstrets hunger är konstant och till sist måste medborgarna stå emot. Bland annat genom att rösta på politiker som fruktar besten, men har kraft att tukta den för våra syften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation