Scenario: du ska gå på ett flygplan. Innan du passerar säkerhetskontrollen måste du svara på en rad frågor. Den som frågar är ingen människa utan en dator. Den första frågan är: “planerar du skada någon på detta flygplan?”.


Lie detectors begin to go mainstream

The widespread use of lie-detection technology is approaching and the chances are the first you’ll encounter it will be at an airport. While the fabled polygraph remains in use today, it is nowhere near as accurate as modern voice analysis techniques which are so accurate they are now being used in anti-terrorism and law enforcement, reporting on the veracity of verbal statements with an accuracy of better than 95%

Att automatisera något som tidigare utförts av människor får alltid den intressanta konsekvensen att priset påbörjar en fallande trend. Det kommer alltså tämligen snart gå att köpa sådana här lögndetektorer för en spottstyver, kanske blir de t.o.m. gratis.

Enbart fantasin sätter gränsen för vilka användningsområden som blir möjliga. Motståndare mot teknologier som denna förutser ett Big Brother-samhälle där medborgarna kontrolleras och mäts av auktoriteten.

Jag delar denna kritiska syn på auktoriteters missbruk av tekniken. Men jag vill samtidigt framhäva en annan möjlig utveckling, där det istället för att vara Storebror som tittar nedåt blir den lilla människan som i samlad grupp kritiskt granskar uppåt.

Precis som att skattemyndigheten kan låta lögndetektorn avgöra om du talar sanning kan du låta din TV avgöra vilka politiker du ska lita på. Miljontals ögon, beväpnade med lögndetektorer och internets förmåga att svärma, kommer att granska varje makthavare och följa deras minsta steg. Att blåljuga inför Riksdagen blir en omöjlighet.

Det transparenta samhället närmar sig. De etiska frågeställningarna kring detta är många. Därför är detta en av 2000-talets fem största frågor.

Ny dokusåpa tar form. Deltagarna ska tävla om vems produktidé som är bäst.

ABC.com: American Inventor

Set to premiere in early 2006, the show will undertake the biggest search ever for America’s best new invention. An embodiment of the ultimate American dream, the show will uncover the hottest new product and make some struggling inventor’s dream come true. The show will celebrate the best in homespun American ingenuity and will turn one person’s idea into the next big thing.

Det finns mycket dramatik bakom entreprenörskapets våndor. Ena dagens motgång kan bli den andra dagens hejdlösa lycka. Kasten är tvära och snabba. Det borde kunna bli mycket bra TV om det görs rätt.

Människor måste spendera miljontals timmar uppkopplade mot dessa världar. Det måste ske oerhört mycket konflikter, drama och spänning i denna cybervärld. Tillräckligt mycket för att engagera även de som inte själva deltar.

Vilket online-spelföretag blir först med att knyta avtal med en TV-kanal för att sända sammandrag och nyheter från den virtuella världen? Har det redan hänt någonstans? Någon läsare som vet? (Skulle gissa att Sydkorea ligger långt framme.)

En annan fundering: när vi på jobb har möten på distans sker det oftast via telefon. Varför inte utnyttja online-spelens grafik- och nätverksmotorer även för “riktiga” möten? Utmärkt för distansarbete eller konferenser. Kanske något för nästa version av Skype?

Oroväckande.

China hiding bird-flu cases: expert

He gave the example of Yunnan province, in southwestern China, which shares a border with Vietnam. More than 90 people have died from the bird-flu virus in Vietnam, yet the Yunnan officials denied any outbreak of bird flu in their province until Nov. 17. In reality, the virus has been circulating in Yunnan for months, according to Dr. Guan’s data.

Undrar också hur situationen är i Nordkorea.

Verkligheten fortsätter att överträffa de allra vildaste fantasierna om framtiden. Kinesiska bönder söker en bättre livnäring i fabriker där arbetsuppgiften består i att vandra omkring i en virtuell dataspelsvärld och döda mytiska monster.

Ogre to Slay? Outsource It to Chinese

“For 12 hours a day, 7 days a week, my colleagues and I are killing monsters,” said a 23-year-old gamer who works here in this makeshift factory and goes by the online code name Wandering. “I make about $250 a month, which is pretty good compared with the other jobs I’ve had. And I can play games all day.”

Vidare:

“It’s unimaginable how big this is,” says Chen Yu, 27, who employs 20 full-time gamers here in Fuzhou. “They say that in some of these popular games, 40 or 50 percent of the players are actually Chinese farmers.”

Se även den här posten.

Bengt Silfverstrand, socialdemokratisk politiker i Höganäs kommun, skriver på debattsidan Socialistiskt Forum om den borgerliga “desinformationen” angående antalet offentligt försörjda människor i Sverige:

Privatisering hotar folkhälsan

För det första är det ingalunda en miljon människor det handlar om utan de s k helårsekvivalenterna för sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder och socialbidrag. Alla som t ex haft någon sjukpenning under året, om bara så lite som en halv dag ingår i beräkningen av helårsekvivalenterna för sjukpenning. Samma är förhållandet med de andra systemen. I verkligheten handlar det om 200-250 000 personer som på grund av sjukdom, arbetslöshet etc. får sin försörjning från de offentliga trygghetssystemen. För det andra är det inte korttidsfrånvaron som i nämnvärd grad belastar statsbudgeten utan de längre sjukskrivningarna, förtidspensionerna och de långa arbetslöshetstiderna.

Så här skriver SCB på sin hemsida om begreppet “helårsekvivalenter”:

Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Alltså något helt annat än vad Bengt Silfverstrand skriver i sin debattartikel. SCB måste sålunda ingå i den borgerliga konspirationen med sitt desinformationspridande.

Det kan ju såklart vara så att Silfverstrand har fel också och att SCBs definition och siffror är de rätta. Jag undrar i sådant fall om hans världsbild rubbas det allra minsta av att antalet bidragsförsörjda i yrkesför ålder är minst 4-5 gånger så stort som han själv går runt och tror.

Skulle inte tro det.

Bisonblog uppmärksammar en virtuell ekonomi som blir högst reell på nätet:

Det här är den nya ekonomin

Vid en sökning på Warcraft på den populära annonstjänsten Blocket hittar man otaliga exempel på nätverksspelande individer beredda att sälja sin karaktär i spelet World of Warcraft till personer som vill slippa levla (spela sig igenom olika nivåer/levels). Priserna ligger från 150kr upp till nästan 5000kr bland de aktuella annonserna.

Mina frågor:

1. Kan man försörja sig på att spela World of Warcraft och sälja spelfigurerna? Hur många har det som yrke?

2. Vad säger skattemyndigheten? Försäljning av begagnade varor är skattefritt, men detta är något annat.

Uppdaterat: Skattefritt, så länge man inte går med vinst när man säljer varan.