Allt fler undersökningar som förut krävde högutbildad sjukvårdspersonal eller dyr utrustning blir nu möjlig att utföra i hemmet till en låg kostnad. Exempelvis följande.

Fertilitetstest för män:

Fertell Male Fertility Home Test

Developed by the University of Birmingham in collaboration with London based medical devices company Genosis, this OTC mobile sperm counter will be available in the UK in a matter of days.

Glukosmätare:

Oculir Glucose Measurement: The Eyes Have It

Oculir, a new company hoping to make a blood sugar monitor that works by scanning the conjunctiva

Eller varför inte samla all hälsoinformation på handleden:

It’s All in the WristClinic

The WristClinic measures, records, and displays your vitals, and even acts as a one-lead EKG

Läs även vad Eudoxa skriver om framtidens sjukvård.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation