Daniel Pink skriver om den enorma demografiska förändring det innebär att 40-talisterna uppnår pensionsålder. Deras förändrade livsstil samt det faktum att de som grupp skiljer sig från tidigare pensionärer, kommer att innebära affärsmöjligheter för den entreprenörielle.

First, Buns of Steel. Then, Minds Like Steel Traps: The Trend Desk

Every day for the next 18 years, a portion of history’s richest and most influential generation will be forced — at least momentarily — to reckon with their own mortality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation