Denna blogg följer som bekant automatiseringen och globaliseringen med stort intresse. Konsekvensen av den senare trenden är följande: allting som går att automatisera blir gratis.

Frågan som uppstår är: vad ska vi då arbeta med? Hur ska vi livnära oss? Följande är exempel på vad vi kommer att lägga våra resurser på. Dessa utgör grunden för 2000-talets ekonomi då de inte går att automatisera bort.

  • UnderhÃ¥llning. Människors behov av stimulans kommer aldrig att mättas. Detta är tydligt redan idag. ”It’s show business or no business” skriver Michael Wolf. Upplevelser och äkthet är närliggande rÃ¥varor.
  • Empati / mental vÃ¥rd. Människor behöver andra människor. En lyssnande och förstÃ¥ende medmänniska kommer alltid att vara efterfrÃ¥gad. Stillhet, lugn och ro lika sÃ¥.
  • Hälsa / fysisk vÃ¥rd. En människa kommer aldrig att bli tillräckligt frisk. Även om vi förskjuter Ã¥ldrandet och stoppar in nanorobotar i blodet som sätter stopp för de flesta sjukdomar kommer nya att uppträda. Det stannar heller inte där. När vi är friska sÃ¥ vill vi bli starkare, snyggare och smartare – frÃ¥n frisk till bättre.
  • Ungdom / skönhet / individualism. Manuel Castells är inte ensam om att identifiera individualismen som en av de största sociala trenderna . Vi letar ständigt nya sätt att framhäva vÃ¥r egen personlighet pÃ¥. I detta ingÃ¥r även den eviga jakten pÃ¥ ungdomen och skönheten, vÃ¥ra sanna jag.
  • Information kommer att finnas i överflöd, men rätt information vid rätt tidpunkt blir allt svÃ¥rare att hitta i ett enormt informationsbrus. Hit hör även trovärdighet.
  • Social energi. Detta är den energi vi lägger ned pÃ¥ att hÃ¥lla oss värdefulla för vÃ¥rt sociala nätverk. Att fÃ¥ social status är inte längre kopplat till adelstitlar eller en viss förmögenhet, utan vem man känner.

Företag som positionerat sig som leverantör av någon av dessa råvaror har goda förutsättningar att klara av 2000-talets accelererande förändring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation