Artikel om söktjänster för den som söker en läkare med viss hudfärg, kulturell bakgrund eller sexuell läggning:

Your Kind of Doctor

Several Web sites can help consumers find doctors and other health care providers with specified characteristics, including race, religion and sensitivity to sexual orientation.

The sites — which list physicians who are African American, Christian or “gay- or lesbian-friendly” — are putting a new spin on affinity-group marketing, a tactic usually associated with insurance or real estate sales.

Otänkbart i Sverige, där patient-läkarrelationen är annorlunda. Här får vi snarare nöja oss med det systemet erbjuder.

Hur sjukvÃ¥rden förändras är en intressant mätare pÃ¥ samhället. Att över huvud taget kalla det “sjukvÃ¥rd” är bara relevant sÃ¥ länge det handlar om just vÃ¥rd av sjuka människor. Detta lyfter följdfrÃ¥gan om vad “vÃ¥rd” är och vad “sjuk” är. Inte helt enkla ord att definiera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation