Vissa gör det redan: ser Ã¥ldrande som en sjukdom. Bilden av vad som utgör en sjukdom förändras ständigt. Depressioner ansÃ¥gs exempelvis tills tämligen nyligen inte vara en sjukdom. Enligt en undersökning i British Medical Journal lÃ¥g Ã¥ldrande pÃ¥ första plats över vad som ansÃ¥gs vara “icke-sjukdomar”, en lista som säkerligen kommer att se annorlunda ut om ytterligare 25 Ã¥r. Kanske blir det sÃ¥, att alla fysiska och mentala begränsningar som stÃ¥r i vägen mellan en människa och hennes fulla potential betraktas som sjukdomar.

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja

Så låter det när man svär läkar-eden. Framtidens läkare kan få det allt svårare att leva upp till dessa antika ord.

One Thought on “När kommer Ã¥ldrande betraktas som en sjukdom?

  1. Pingback: När Ã¥ldrande blir en sjukdom « Skiften

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation