Allt fler saker går att simulera i en dator.

When The Heat Is On, Droplets, Particles In A Fluid Ride On A Cushion Of Vapor — And Never Touch

When a tiny droplet of cold fluid mixes with a high-temperature solid particle, a vapor layer forms between them, and they never actually touch. Ohio State University researchers have performed the first accurate computer simulation of this small-scale phenomenon.

Ny rapport: Regeringen som inte visste att den var i minoritet

Vid 2005 års utgång fanns det hela 153 riksdagsbeslut som regeringen inte verkställt.

Det lustiga är att man fortfarande kan läsa den tämligen vanliga åsikten att USA inte är någon demokrati eftersom Bush p.g.a. hur valystemet är konstruerat i USA (med valdistrikt) fick färre antal röster än Al Gore i valet 2000 (vissa konspirationsteoretiker lägger gärna till att valet 2004 var riggat av Bush-administrationen) men det är väldigt sällan man frågar sig hur välmående den svenska demokratin är.

Wille Faler skriver om hur en amerikansk skådespelare säger sig vara övertygad om att den officiella historien om 11/9-attackerna inte stämmer, att flygplanen var fjärrstyrda och att husen som rasade var apterade med sprängladdningar.

Nu ska väl i sanningens namn sägas att New York Post, där historien kommer från, knappast tillhör de mest seriösa amerikanska dagstidningarna, men faktum är att diverse konspirationsteorier frodas som aldrig förr. Jag har stött på varianter på samma tema från flera olika håll de senaste månaderna. Man behöver heller inte ägna särskilt mycket tid sökandes på Google i ämnet för att förstå var han fått inspiration från. Det vimlar av material om detta på nätet.

Frågan man kan ställa sig är, varför? Vad säger dessa teorier om det samhällsklimat i vilket de frodas? Ofta kompletteras de med rent önsketänkande om att G.W. Bush är djävulen inkarnerad, USA ska falla och att mänskligheten ska få betala för sina synder. På så sätt säger de också betydligt mer om de som tror på dem än om det faktiska tillståndet i världen.

Bra läsning i ämnet är Rasmus Fleischers mycket skarpsinta analys av “konspiracismen”:

“I den postmoderna världen växer en ny massreligion fylld av antiglobalisering, nationalism och antisemitism i klädd skiftande politisk färg. “

Konspirationsteorier och önsketänkande om undergång och bestraffning är symptom på att ens världsbild inte längre står pall mot verkligheten. Man börjar frammana demoner och förklara de framgångsrikas framsteg med hemliga nätverk av ondskefulla uppgörelser samt komplexa pyramidspel som balanserar på ett nålsöga.

För det kan ju omöjligt vara så att man själv har fel. Att det man blivit uppvuxen att tro på inte stämmer. För de flesta svenskar innebär detta politiska axiom som att alla företag är onda och bara vill tjäna pengar. Att krig aldrig någonsin kan vara nödvändigt. Att FN är mänsklighetens bästa och mest perfekta skapelse. Att kapitalism och marknadsekonomi bara gynnar de rika och inte fungerar.

Samt givetvis att USA är det mest genomruttna samhället på jorden.

Inte konstigt då att dessa teorier tilltalar så många. De växer i bördig jord och med internets hjälp går spridningen enklare än någonsin.

Det är därför intressant att betrakta klyftan mellan de rädda, tillbakadragna och passiva EU och FN och det aggressiva och självsäkra USA under Bush (amerikanska demokrater visar samma symptom, vilket skådespelaren i artikeln ovan visar). Vilka institutioner kommer att leva längst: det åldrande och av arbetslöshet infekterade EU, det diktatur-styrda FN, storebror-USA eller kommunistkapitalistiska Kina?

Tiden får visa, men mitt tips är åtminstone att de två första är högoddsare.

(Jag bör för säkerhets skull tillägga att man givetvis kan (och i många fall definitivt bör) kritisera t.ex. Bush-administrationen för hur de agerar. Rädsla, är som sagt politikerns bästa vän och det spelet spelar även Bush. Tyvärr blir det dock omöjligt att föra en sansad debatt runt detta. Den svenska (europeiska) självbilden bygger till så pass stor del på att framställa USA i dålig dager, att varje antydan till sund dialog drunknar i fördomar och förutfattade meningar. Detta genomsyrar i princip all rapportering och debatt. Konspirationsteorierna är bara en pusselbit av många i detta.)

Waldemar Ingdahl på tankesmedjan Eudoxa skriver ett mycket bra inlägg om hållbar utveckling:

Vi behöver en hållbar utveckling

Hållbarhet borde handla om att vi bygger upp robusta system som klarar förändringar, men med förståelse för att ett samhälle är till för människor att leva i, inte för att uppfylla ett mål.

Vidare:

När det gäller klimatet så är kanske inte det viktigaste att avgöra människans roll i klimatförändringar. Vi har två strategier- antingen anpassar vi oss till förändringarna eller så tar vi kontrollen över klimatet.

Technogaianism vs socialekologi, alltså. Är människan ett med naturen eller destruktiv avart?

Har egentligen inte så mycket att tillägga. Skynda över till Eudoxa och läs Waldemars kloka ord.

Condoleezza Rice: 52 år. Tog magisterexamen vid 20 års ålder. Blev doktor i statsvetenskap vid 26 års ålder. Författare och medförfattare till ett flertal böcker. Talar ryska, franska, tyska och spanska utöver engelskan.

Bosse Ringholm: snäll mot djur. Gillar fotboll.

Japanerna hoppas på robotar för att kunna vårda den åldrande befolkningen.

RI-MAN: The future of care for the elderly?

RIKEN — a robotics firm based in Nagoya, Japan — recently announced the RI-MAN, a humanoid robot designed to assist the elderly. Standing a bit over five feet tall and weighing in at a tad over 200 pounds, the RI-MAN can gently lift and move an elderly patient, assisted in the endeavor by an extensive array of pressure sensors.

Påminner inte den där roboten om någon?