Times Online skriver om Daniel Pinks bok A Whole New Mind:

Success: it’s a brain of two halves

The traditional knowledge-based professions that control the western world — banking, law, management and engineering — will go the way of most blue-collar jobs, taken over by computers or cheap Asian competition, the author argues.

Detta är ett kärt ämne för den här bloggen och jag har varit inne på liknande tankegångar flera gånger, bl.a. här och här.

2 Thoughts on “Kunskap ingen konkurrensfördel

  1. Det var lite förvånande nyheter idag att unga väljer yrkesutbildningar eftersom jobben finns inom service och hantverk.

  2. Erik Starck on 2006-3-13 at 21:45:07 said:

    Det är helt i linje med vad Pinks skriver även om den svenska arbetsmarknaden har sin egen mycket underliga logik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation