Wille Faler uppmärksammar en artikel i Business Week om Kina.

Arbetskraftsbrist – i Kina

Fenomenet i Kina har även lett till att många kinesiska företag börjat investera för att sänka sina energikostnader (dvs agera mer miljövänligt), samt investera i att vidareutbilda sina anställda, för att kompensera de högre lönekostnaderna med effektivare och kompetentare anställda.
SÃ¥ globaliseringens baksida är med andra ord… bättre löner, bättre arbetsvillkor, högre utbildning och miljövänligare tillverkning? The horror!

Artikeln handlar om kraftiga löne-ökningar och brist på arbetskraft i det stora landet som en konsekvens av globaliseringens kapitalflöden i östlig riktning. Man kan ju bara tänka sig hur utvecklingen hade sett ut om globaliseringsmotståndarna hade fått som de vill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation