Waldemar Ingdahl på tankesmedjan Eudoxa skriver ett mycket bra inlägg om hållbar utveckling:

Vi behöver en hållbar utveckling

Hållbarhet borde handla om att vi bygger upp robusta system som klarar förändringar, men med förståelse för att ett samhälle är till för människor att leva i, inte för att uppfylla ett mål.

Vidare:

När det gäller klimatet så är kanske inte det viktigaste att avgöra människans roll i klimatförändringar. Vi har två strategier- antingen anpassar vi oss till förändringarna eller så tar vi kontrollen över klimatet.

Technogaianism vs socialekologi, alltså. Är människan ett med naturen eller destruktiv avart?

Har egentligen inte så mycket att tillägga. Skynda över till Eudoxa och läs Waldemars kloka ord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation