Lördagen i Malmö bjöd på ett en timme långt seminarium arrangerat av Sveriges Television om framtidens TV. Föredragshållare var Olle Soprani från Växjö TV.

Vilken var då den statliga televisionens syn på framtiden? Olle listade upp följande, för bloggare välbekanta, fenomen:

  • Bloggarna, som han beskrev som “webdagböcker”. (Tänka sig att dagboksmetaforen lever kvar.)
  • RSS.
  • Podcast.
  • Podd-tv.
  • Fildelning och BitTorrent.

Det rådde alltså ingen tvekan om att framtidens TV stavas internet. Digital-TV nämndes inte ens, vilket ju är lite intressant med tanke på de miljarder det kostat och den politiska prestige det ligger bakom övergången.

Olle lyfte fram möjligheterna för betydligt mer nischade TV-program att nå tittare. Han nämnde tidningarnas nyvakna intresse för den nya distributionskanalen och funderade över möjligheterna för ett företag som IKEA att starta en webbaserad TV-kanal. MariposaHD nämndes som exempel på en ny slags TV-kanal liksom Machinima, alltså datorgenererade animerade filmer skapade av amatörer med hjälp av verktyg främst avsedda för datorspel.

Däremot duckade han för frågan om TV-licensen. Han nämnde en möjlig medialicens men svarade aldrig på frågan varför vi ska betala TV-licens när möjligheterna för nischade program att nå tittare ökar markant. Nu har förvisso TV-licensen och public service alltid varit en logisk självmotsägelse (“vi ska skapa program som det inte finns marknad för, alltså sådant ingen vill se, men som ändå ska tillfredsställa hela Sveriges befolkning”) men den blir än mer konstlad att motivera när vem som helst kan skapa och distribuera TV. Läs t.ex. vad SVT skriver i sitt strategidokument [pdf] inför 2012:

Vi ska använda tv-avgiften så effektivt att publiken får valuta för pengarna.

Alltså: SVT drar in 1968 kr/år från varje hushåll (ungefär vad billigast möjliga bredbandsabonnemang kostar) och anser sig vara bättre på att avgöra vad dessa pengar ska användas till än vad hushållen själva är. Att dessutom utvidga denna statligt påtvingade avgift till att omfatta inte bara TV-mottagare utan även internetförbindelser känns mycket tveksamt ur demokratisk synvinkel. Undrar hur många hushåll i Sverige som redan idag tvingas välja bort ett internetabonnemang för att ha råd med TV-licensen.

Men, som sagt, SVT tycks ju veta bättre än dig och mig hur pengarna ska användas så det lär väl bli så oavsett vad jag tycker. Internetskatten lär komma. I den Fria Televisionens namn.

Sammanfattningsvis kan sägas att seminariet höll sig inom ramarna för tekniken och dess möjligheter men lämnade konsekvenserna för arrangören utanför. Något säger mig att år 2012, dit SVT siktar i sin sexårsplan, kommer TV-landskapet att ha förändrats till oigenkännlighet. Det är en viktig och stor förändring som går långt utanför tekniken. TVn är ett kulturellt fenomen som närmar sig pensionsåldern. Den har varit ett utmärkt verktyg för att bygga en nationell identitet och säkra en centralistisk struktur. Hylands Hörna byggde folkhemmet, inte Per-Albin. Det är ingen slump att diktaturer använder TVn som ett propagandaverktyg men de är livrädda för internets spontana icke-hierarki. Så här säger Bengt K Johansson (s) om det breddade mediautbudet:

Det är ett problem eftersom vi behöver en gemensam grund för att vara en nation.

Tydligare kan det väl knappast uttryckas.

När vi bevittnar den centraliserade broadcastmodellens död bevittnar vi samtidigt slutet på en epok. Nationalstaten, den keynesianska ekonomin och TV-mediet går hand i hand in i solnedgången där de följer 1900-talet in i historiens minne. Tack för den här tiden. Slut i rutan.

Läs även några gamla inlägg i ämnet t.ex. Framtidens TV – MTV på crack, katt-videobloggen och 10 miljoner TV-program eller Digital-TV? Stäng av!.

Det är inne att starta nya partier. Moderaterna hänger med i trenden och kallar sig numera nya moderaterna:

Sverige har fått ett nytt politiskt parti. Vi heter moderaterna.

Sverige har förändrats och moderaterna utvecklats för att lösa vår tids problem. Nya moderaterna sätter arbete före bidrag genom att sänka skatten mest för dem som tjänar minst. Vi vill återupprätta välfärden
genom att sätta skolan och vården före bidragssystemen. Och vi tänker en gång för alla ta upp kampen mot brottsligheten.

Vi vill skapa en bättre tillvaro i Sverige. För alla.

Alla ska med, alltså. Så enkelt är det.

Tittar man i den sammanfattande foldern [pdf] möts man först av budskapet om Sveriges nya parti, sedan av en stor bild på Fredrik Reinfeldt i avslappnad v-ringad bomullströja och t-shirt. Bilden är svartvit men jag anar att tröjan är symboliskt ljusblå.

Mest intressant i den 16-sidiga foldern är annars att även partiledarna för de tre andra borgerliga partierna finns på bild. När såg du senast Lars Ohly eller Peter Eriksson i en socialdemokratisk partideklaration?

Vet inte riktigt vad jag ska tycka om the new moderates. Å ena sidan är de betydligt bättre än den utvecklingsfientliga rödgröna planhalvan i svensk politik. Å andra sidan har de blivit vad socialdemokraterna kunde ha blivit om de befunnit sig i opposition och tvingats ta tag i framtidsfrågorna på allvar. Vi har alltså en politisk skala i Sverige som börjar på socialdemokrati och slutar på mörkröd socialism. Knappast så jag skulle vilja se den.

Samtidigt erbjuder globaliseringen och den accelererande utvecklingen på en intressant ny möjlighet i det demokratiska valet: att emigrera.

Även om det förvisso alltid varit ett alternativ att lämna landet har det varit ett praktiskt och kanske emotionellt stort steg att ta. Med ökad frihandel, minskad fattigdom, fler EU-länder och allt bättre kommunikationsmöjligheter blir steget allt mindre.

Kanske är Emigrantpartiet det mest intressanta i svensk politik för tillfället.

Wille Faler uppmärksammar en artikel i Business Week om Kina.

Arbetskraftsbrist – i Kina

Fenomenet i Kina har även lett till att många kinesiska företag börjat investera för att sänka sina energikostnader (dvs agera mer miljövänligt), samt investera i att vidareutbilda sina anställda, för att kompensera de högre lönekostnaderna med effektivare och kompetentare anställda.
Så globaliseringens baksida är med andra ord… bättre löner, bättre arbetsvillkor, högre utbildning och miljövänligare tillverkning? The horror!

Artikeln handlar om kraftiga löne-ökningar och brist på arbetskraft i det stora landet som en konsekvens av globaliseringens kapitalflöden i östlig riktning. Man kan ju bara tänka sig hur utvecklingen hade sett ut om globaliseringsmotståndarna hade fått som de vill.

Neurobiologin tar hjälp av nanoteknologin för att hjälpa skadade nervceller att återbildas.

Nanotech helps blind hamsters see

Scientists mimicked the effect of a traumatic brain injury by severing the optical nerve tract in hamsters, causing the animals to lose vision.

After injecting the hamsters with a solution containing nanoparticles, the nerves re-grew and sight returned.

Detta har självklart potential att hjälpa fler än blinda hamstrar.

Times Online skriver om Daniel Pinks bok A Whole New Mind:

Success: it’s a brain of two halves

The traditional knowledge-based professions that control the western world — banking, law, management and engineering — will go the way of most blue-collar jobs, taken over by computers or cheap Asian competition, the author argues.

Detta är ett kärt ämne för den här bloggen och jag har varit inne på liknande tankegångar flera gånger, bl.a. här och här.

Om inte smarta piller är för dig kanske du kan prova att sätta fart på hjärnan med andra verktyg.

Speeder Reader: Drive your way to better reading skills

Well believe it or not, former Xerox PARCer Maribeth Back has found that using controls analogous to driving allows people to read on-screen text more than twice as fast as they could through traditional left-to-right scanning […]
A person “driving” the Java-powered Speeder Reader uses the gas pedal to adjust the pace of the word flow, the steering wheel to change “text lanes” (streaming sources) and the stick and several other buttons for more minor tweaks.

Modafinil tillhör ett av mest intressanta smarta pillren med potential att förändra samhället och vår syn på sjukdom och hälsa.

This pill will make you smarter

For those prepared to pay, the growing list of “lifestyle drugs” is shifting the boundaries of what bodies and minds are capable of. Now a small clinical trial of the class of experimental drugs known as ampakines suggests these brain-boosters are destined to blur that line still further by offering improved memory.

Totalt åtta svenskar tillhör dollarmiljadärlistan.

Kamprad klättrar mot dollartoppen

I den exklusiva klubben finns ytterligare sju svenskar, bland dem Stefan Persson som med sina 97,4 miljarder kronor intar en 32:a plats. Birgit Rausing med familj återfinns på plats 55 med 68,1 miljarder tätt följd av Hans Rausing med 67,3 miljarder kronor.

Glädjande! Men… vänta nu här. Svenskar? Rausing och Kamprad är bosatta i Schweiz. Deras förmögenheter håller sig så långt borta från den svenska gränsen som möjligt.

Stefan Persson ingår i skattefrälset och slipper förmögenhetsskatt på sina H&M-aktier.

Kan någon förklara för mig vad Sverige tjänar på att röka ut dollarmiljardärerna ur landet? Kan någon förklara varför det ska behövas specialregler för att hålla några kvar?

Jag har sagt det förr:

1. Den arbetande delen av befolkningen betalar höga skatter för att hålla den icke arbetande delen utanför arbetsmarknaden.

2. Arbetslösheten är därmed ett frivilligt demokratiskt val av folket.

Dagens DN Debatt-inlägg av Joakim Johansson visar på utvecklingen i jämförelse med andra länder.

“Svenska låginkomsttagare stora förlorare i Europa”

Det finns en vedertagen uppfattning om att svenska låginkomsttagare har det bättre ställt än låginkomsttagare i de flesta andra länder. Detta förklaras vidare vara ett resultat av de senaste decenniernas mycket ambitiösa fördelningspolitik. Ny statistik pekar emellertid på att detta antagande i själva verket bygger på en missuppfattning.

Vad innebär detta? Jo, ökade krav på mer bidrag, högre skatter “för de rika” och arbetsmarknadsregler som gör det ännu svårare att anställa för att skydda de som redan har jobb. Hålet man grävt åt sig själv grävs alltså ännu djupare.

Men det innebär en annan sak också. För allt fler människor blir det en god affär att flytta utomlands och ta arbete. Med tanke på hur relativt väl utbildade Sveriges låginkomsttagare är (man använder studiemedel som inkomstkälla när a-kassan sinat) borde det innebära en rejäl ökning av inkomsten att flytta utomlands.

Höjda bidrag och skatter för de som stannar i landet. Välbetalda arbeten för de som flyttar. Kan det verkligen vara en nyttig strategi i längden?