The Personal MBA får mig att fundera över utbildningsväsendet och hur utbildningar kan se ut i en ständigt uppkopplad värld, där föreläsningar, studiekamrater och diskussionsforum alltid finns bara ett musklick bort.

The Personal MBA

Business schools don’t have a monopoly on worldly wisdom. If you care more about increasing your effectiveness at work than a diploma and a few lines on your resume, the Personal MBA is for you.

Ett utbildningsinstitut som en högskola måste rannsaka sig själv och fråga: vad är vårt egentliga värde? Varför finns vi? Nyttiga frågor för alla organisationer i tider av förändring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation