Ett intressant företag att hålla ögonen på, BodyMedia:

BodyMedia

BodyMedia is a world leader in wearable body monitoring. We design and build accurate and convenient ways to collect, process, and present information about an individual’s health and behaviors outside of a clinical setting.

De säljer alltså utrustning för att mäta olika hälsoindikatorer i realtid. Inte utrustning du kopplas mot när du ligger i en sjukhussäng, utan något du bär med dig hela tiden även när du är frisk. Ungefär som att du ställer dig på vågen varje morgon för att mäta hälsoindikatorn vikt, fast med flera parametrar.

Från deras hemsida:

BodyMedia accurately collects physiological feedback such as caloric expenditure and intake, sleep, body context, and a host of other parameters. From diabetics to elderly persons living alone at home to individuals trying to lose weight or get fit safely and effectively, we make a difference in the lives of people everywhere.

Finns konkurrenter, t.ex. WristClinic.

En av deras största kundgrupper är försäkringsbolag men de säljer även sina produkter till elitidrottare. De utgör ett bra exempel pÃ¥ hur sjukvÃ¥rden hÃ¥ller pÃ¥ att förändras. Informationsmonopolet som läkaren traditionellt sett suttit pÃ¥ flyttas ut till individen (BodyMedia har ett webgränssnitt där man kan följa sin egen statistisk över hälsovärdena). Gränsdragningen mellan sjuk, frisk och förbättrad blir flytande (är jag “sjuk” om mina siffror är under en viss nivÃ¥? vad är normalt? vad bör man eftersträva?). Dessutom lyfts frÃ¥gor om skattefinansierad sjukvÃ¥rd, sjukförsäkringar och individens integritet upp pÃ¥ bordet.

BodyMedias utrustning är blott en försmak av vad som komma skall inom området. En barriär att bryta är när man kommer in under huden (BodyMedias sensorer sitter alla utanför kroppen), något det forskas på för fullt. Kanske går det att kombinera med RFID-chippen?

Tekniken är i grunden nÃ¥got positivt (du ökar förstÃ¥elsen för din egen hälsa) men den utmanar existerande strukturer och kommer säkerligen att missbrukas, särskilt av de personer som är hotade av förändringen. Etiska riktlinjer behövs. Är vi skyldiga att dela med oss av vÃ¥r hälsoinformation om det kan leda till forskningsgenombrott eller bekämpa allvarliga virussjukdomar som SARS eller H5N1? Ska informationen om vÃ¥r hälsa ha ett ekonomiskt pris? Hur ska priset i sÃ¥ fall sättas? Genom statlig reglering eller pÃ¥ en fri marknad – en integritetsbörs?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation