Bloggosfären är vid och omfamnar även f.d. statsministrar. Carl Bildts nya inrikespolitiska blogg är läsvärd. Nu senast handlar det om statens roll i globaliseringsprocessen:

“Politikens Verkningskrets”

Men nu har samhället genom avregleringar, öppnare gränser, den Europeiska Unionen och den accelererande globaliseringen i många avseenden fått nya möjligheter, och det medför att statens roll måste bli en annan.

Ja, nationalstatens roll i en tid då globaliseringen, de stora unionerna och de lokala regionerna och städerna tar över initiativet är onekligen en av de stora frågorna för 2000-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation