Testar att blogga från Flock version 0.7.4.

Tidigare versioner kändes lite instabila men den här verkar än så länge bra. Kanske dags att byta ut Firefox.

Flock är, för er som inte känner till det, en webbrowser med massor av funktioner inbyggda som passar bloggare.

technorati tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation