Som sagt, det saknas inte ersättare för oljan och kärnkraften.

Abundant Power from Universal Geothermal Energy

The answer to the world’s energy needs may have been under our feet all this time, according to Jefferson Tester, professor of chemical engineering at the MIT Laboratory for Energy and the Environment. Tester says heat generated deep within the earth by the decay of naturally occurring isotopes has the potential to supply a tremendous amount of power — thousands of times more than we now consume each year.

Det är möjligen en grovt förenklad bild men Brian Wangs förutsägelser ger en skiss så god som någon av kommande genombrott: Predictions For A Technological Future.

Notera att den förutsägelse som ligger absolut längst bort infaller redan 2050. Det finns en naturlig förutsägelsehorisont bortom vilken det är helt orimligt att tro att man ska kunna göra några som helst förutsägelser, men det är också uppenbart att Wang räknar med Raymond Kurzweils accelererade tideräkning.

De mest uppseendeväckande förutsägelserna som ändå är realistiska ligger någonstans mellan 2015 och 2030. Med andra ord, om sisådär 3-4 valrörelser.

Några nämnvärda förutsägelser:

  • Gene doping in cock fighting in Philippines, birds over double in size 2015-2018
  • Efficient automated, wearable universal translators reduce issues of language 2010s
  • Megadisaster: comet strikes earth, kills 99.9% of all life 2006+ (oops!)
  • One billion digital video cameras posting online realtime; personal privacy is history 2008-2012
  • AI Turing Test passed 2012-2017

Den som lever får se.

Utvecklingen av solceller följer en kurva liknande den mer bekanta Moores lag för processorer.

Cool Video on the Solar Power Industry

I was curious if there was a Moore’s Law for solar cells. Turns out there is. Prices are cut in half every decade (as opposed to microprocessors which double their processing power every 18 months). In 1979, photovoltaic cells could be produced for $30/W. In 2002 they are at $3/W in 2012 they are estimated to be at $1/W and in 2023 at $.65/W.

Detta kan leda fram till en inte allt för avlägsen tidpunkt då det blir ekonomiskt försvarbart och motiverat att ersätta hela mänsklighetens energibehov med enorma solcellsparker. År 2023 skulle det kunna se ut så här.

Med tanke på att solceller är långt ifrån det enda alternativet som ersättare för oljan kan vi vara säkra på att övergången till en oljefri ekonomi är på god väg.

Jordbruket sysselsätter flest människor i Nigeria, men vad kommer som nummer två? Olja? Outsourcad fabrikstillverkning? Turism?

Nej, film.

Nollywood

Nollywood, as Nigeria’s film industry is known, now makes over 2,000 low-budget films a year, about two-thirds of them in English. That is more than either Hollywood or India’s Bollywood.

Även om utvinningsmetoderna blir allt bättre är oljan ingen långsiktig lösning på våra energibehov. Fler alternativ behövs, ett av dem kan vara butanol:

Butanol: A Superior Renewable Energy Substitute for Gasoline

* Higher energy content (110,000 Btu’s per gallon for butanol vs. 84,000 Btu per gallon for ethanol). Gasoline contains about 115,000 Btu’s per gallon.
* Butanol is six times less “evaporative” than ethanol and 13.5 times less evaporative than gasoline, making it safer to use as an oxygenate in Arizona, California and other states, thereby eliminating the need for very special blends during the summer and winter months.
* Butanol can be shipped through existing fuel pipelines where ethanol must be transported via rail, barge or truck
* Butanol can be used as a replacement for gasoline gallon for gallon e.g. 100%, or any other percentage. Ethanol can only be used as an additive to gasoline up to about 85% and then only after significant modifications to the engine. Worldwide 10% ethanol blends predominate.

Är det någon som andas ut är det filmbranschen, som nu kan undvika att göra samma misstag som musikbranschen gjorde.

� In 2005 8% of American Internet users paid for digital music, in 2006 – 23%

In 2005, only 8% of Internet users paid for digital music online at some point. In 2006, this was up significantly to 23% (translating to an estimated 39 mln people 12 ). Consistent with above-average growth in their use of digital music players, three times as many female Internet users are now regular paid downloaders of music (14% of women Internet users paid for a song online in the past month in 2006 versus only 4% in 2005).

En startup ska starta i ett garage. Eller? Numera verkar caféer med trådlöst internet vara platsen som gäller.

Cafes, the new garages?

I think this won’t come as news to many, but the notion that cafes can legitimately be thought of as business places (and not just to sell coffee, but to conduct a wide variety of businesses) has a lovely early modern quality about it.

Photos: Green Wi-Fi’s sun-powered gear

Bay Area nonprofit Green Wi-Fi’s solar-powered networking gear is designed to provide wireless broadband access in developing countries where sources of electrical power might be unreliable or nonexistent.

Gammal affärslogik för att bygga telekomnätverk: centralstyrd, dyr infrastruktur. Planerat uppifrån.

Ny affärslogik: fristående sammankopplade celler. Växer en cell i taget utan central styrning.

Dessa trådlösa nätverksceller är designade för utvecklingsländer utan existerande infrastruktur i form av elnät men skulle lika gärna kunna användas i en modern storstad eller på den svenska landsbygden.

Flera andra tekniker finns för trådlösa nätverk. Tillsammans kommer de leda fram till att internetåtkomst blir gratis och heltäckande. Betalar det gör man för extremt bandbreddsnyttjande eller garanterad uppkoppling. Med tanke på att telekombranschen har vuxit till en av världens största så inser man att stora förändringar är på väg.