Ett försök att sammanfatta några sidor lördagmorgonen har bjudit på. Låt se här, var ska vi börja? Varför inte hos Per på bloggen Infontology som skriver om övervakningskameror kopplade till högtalare:

Operatörer har nämligen i staden Middlesbrough via högtalare fÃ¥tt möjlighet att tillrättavisa “antisociala handlingar” när de inträffar.

“Antisociala” anses ocksÃ¥ vissa droger vara, särskilt sÃ¥dana som kan leda fram till psykotiska anfall som fÃ¥r människor att skära upp sin egen mage med ett samurajsvärd. Detta var var som hände en vän till Paul Anand. En händelse som fick honom att fundera över sitt eget bruk av medvetandeförändrande droger. Om detta stÃ¥r att läsa i New Scientist-artikeln om framväxten av legala alternativ till street drugs.

I artikeln citeras också en Richard Boire från the Center for Cognitive Liberty and Ethics. På deras hemsida kan man läsa om deras mission:

The CCLE is dedicated to protecting and advancing freedom of thought in the modern world of accelerating neurotechnologies. Our paramount concern is to foster the unlimited potential of the human mind and to protect freedom of thought.

Det är inte särskilt svårt att tänka sig kopplingen mellan övervakning av anti-sociala handlingar, anti-sociala droger och anti-sociala tankar. Var någonstans går gränsen? Vart kommer dragkampen mellan den kognitiva friheten och samhällets kontrollbehov att föra oss?

One Thought on “Kognitiv frihet, lagliga droger och övervakning

  1. “Vart kommer dragkampen mellan den kognitiva friheten och samhällets kontrollbehov att föra oss?” Det som ständigt behöver ifrÃ¥gasättas, diskuteras och kritiseras är alla anförda grunder för “samhällets kontrollbehov”. Vem bestämmer, pÃ¥ vilka grunder, vad som är “antisociala handlingar”? Muslimska fundamentalister vill gärna bestämma sÃ¥dant Ã¥t hela världen. Andra moraliserande aktivister är pÃ¥ olika sätt lika destruktiva. Det obehagliga med övervakningsteknologier är att de potentiellt sätter medel i händerna pÃ¥ dem som vill bestämma vad andra ska tänka och tycka. Skiljelinjen mellan tanke och handling hotar att suddas ut, som du antyder. Och detta är minst sagt allvarligt. Redan kan man skönja konturerna av en allmän “mesighetskultur” motiverad av rädsla för moralistiska repressalier av mer eller mindre allvarligt slag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation