I en rapport för tankesmedjan Eudoxas räkning har jag försökt sammanfatta de tre megatrenderna: automatiseringen, individualiseringen och globaliseringen samt de nya politiska frågor de ger upphov till. De fem frågorna för 2000-talet har växt till sex stycken i rapporten, som kommer att gå att ladda ned från Eudoxas hemsida snart. De skriver:

Från ett avstamp i August Palms politiska entreprenörsskap behandlar han djupgående kulturella konflikter, nya värderingar och politiska krafters intåg i den samhälleliga offentligheten, teknikens omvandling av samhället, trender som förändrar vardagslivet, kampen om ägandet av information, rätten till den egna kroppen, övervakning och integritet, socialekologi, frågan om energiförsörjningen. Hur skiljer sig framtidens samhälle från det som grundlades under 1900-talet? Erik Starck ger svaren i sin rapport.

Den 14:e december kommer Eudoxa att arrangera ett litet seminarie om rapportens innehåll med mig och Magnus Lindkvist, VD på trendanalysföretaget Pattern Recognition. Tidigare samma dag håller de också i en bloggfrukost för vetenskapsbloggar, där bl.a. Erik Stattin kommer att tala. En goodiebag utlovas för den som tar sig till Wennergrens Center kl 7:30 den 14:e december. Seminariet om rapporten börjar kl 10:30.

DN lyfter fram hur den tekniska utvecklingen möjliggör nya sätt att ta hand om koldioxidutsläppen som blir resultatet av förbränning av kol:

I Rotterdam släppte Shell tidigare ut koldioxiden från raffinaderiet rakt ut i luften. Men i dag leds gasen i stället genom rör i marken till närmare 500 av traktens växthus. Den extra dosen koldioxid får både blommor och blad att växa bättre. På så sätt har utsläppen från raffinaderiet minskat.

Vidare:

– För 15 år sedan var det ingen som trodde att detta var realistiskt. Men i dag ser allt fler lagring av koldioxid som en intressant dellösning, säger Henning Rodhe, expert på klimatfrågor vid meteorologiska institutionen på Stockholms universitet.

Trevligt att dagspressen ibland även visar på lösningar och den positiva utveckling som faktiskt sker, trots att katastrofscenarierna uppenbarligen säljer fler lösnummer.

En berättelse om en 18-åring med en bionisk fot:

Scott believes that with more physiotherapy, the Proprio Foot will give him the independence to go to university – and he even hopes to play basketball again.

En bionisk fot är en slags intelligent protes. Fördelar med en bionisk fot:

  • Uppgraderingsbar.
  • Ingen fotsvett.
  • Kan ha en inbyggd MP3-spelare och mobiltelefon.
  • Om den blir tillräckligt intelligent kan man prata med den när man känner sig ensam.

Skämtar jag? Tja, kanske. Men hur långt måste utvecklingen gå innan det blir allmänt accepterat att frivilligt skaffa sig boniska fötter eller andra kroppsdelar? Helt enkelt därför att de är bättre.

Läs mer om Scotts fot (är det förresten hans fot?) här.

Sydsvenskans ledare skriver:

Medieakademin i Göteborg presenterade igår Förtroendebarometer 2006. Hela 80 procent av svenskarna säger sig ha stort eller mycket stort förtroende för Ikea. Det ger en förstaplacering för andra året i rad.
Volvo, Ericsson och Saab återfinns också på tio i topp-listan, liksom den samlade skaran svenska småföretag. Storföretagen som helhet intar femtonde plats med 38 procent medan riksdagen finns på sjuttonde med 35 procent.
Hårdraget åtnjuter staten alltså mindre förtroende än kapitalet.

Förtroende är hårdvaluta och kostar mycket att bygga upp (men går snabbt att rasera). IKEA verkar ha lyckats, liksom SR och SVT. Däremot har politiken och statsmakten det lite svårare att ansamla förtroendekapital. Kanske borde vi låta IKEA styra riket istället?

Via Seth Godin hittar jag till en sida som säljer länkar utskrivna på rostat bröd. Eller, ja, det är lite svårt att förklara, det är bäst att se själv.
Det handlar alltså om något liknande One Million Dollar Homepage. Genom att helt enkelt sälja yta på en webplats drar man till sig de besökare som köper ytan samt alla de som tipsas om sidan. Man får då ett ansamlat uppmärksamhetskapital som går att sälja för ännu mer osv.
Fascinerande hur det går att skapa värde från i princip ingenting.

Nyss gick mitt sajthotells databas ned och mitt fönster-mot-bloggvärlden Bloglines har strulat hela helgen. Dessutom har jag insett att WordPress.com är totalt värdelöst efter någon veckas utprovning. WordPress.com är en gratis blogtjänst baserat på samma verktyg som den här bloggen använder. Verktyget är bra men tyvärr lider tjänsten av ett alldeles på tok för långsamt administratörsgränssnitt.

Jag har utvärderat tjänsten för att kunna dra igång en engelskspråkig blog med lite annorlunda innehåll än Framtidstanken. Mitt engelska Alter Bloggo heter Blobservations. Får se om det blir ett Typepad-konto istället.