Johan Ingerö har författat en underhållande liten saga om det jycklarspel som är svensk public service och media.

Sagan om statens uteblivna tionden

Och med detta besked läto sig journalisterna nöjas. Detsamma gällde Kulturens Korsriddare, ty dessa var redan ifärd med att fylla i bidragsblanketterna för den kommande mandatperioden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation