På en bloggmiddag för länge sedan bollades idéen om en powerpoint-blogg, alltså en blogg vars poster utgjordes enbart av powerpoint-presentationer. Nu finns Slideshare som möjliggör detta på ett alldeles briljant sätt. Här nedan är t.ex. en powerpoint om digital storytelling:

För övrigt kan man notera framgångarna för Youtube och Powerpoint i hur de blivit förebilder. Att sälja en idé med beskrivningen “som Youtube fast med Powerpoints” funkar och “alla” begriper direkt vad som avses. Powerpoint har ju dessutom blivit i det närmaste synonymt med presentationer framförda med hjälp av datorer och riskerar därmed bli en termos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation