Per på Infontology ställer en intressant fråga i två olika poster: var är samhället? Eller, vart tar samhället vägen när dess medborgare sköter affärer, relationer och arbete via internet? Å vem blir lämnad utanför?

“Var” i frÃ¥gan antyder en plats. Men är samhället en geografisk och fysisk plats? Eller är det en (uttalad eller outtalad) överenskommelse mellan människor som delar pÃ¥ samma resurser? (Där resurser kan vara sÃ¥dant som fysisk yta, pengar, uppmärksamhet eller socialt kapital.)

“Markets are conversations” skriver man i Cluetrain Manifesto. MÃ¥nga menar ocksÃ¥ att internet är ett samtal. Ord som “cyberrymden” eller uttryck som “att gÃ¥ ut pÃ¥ internet” antyder platser, men sÃ¥ fort människorna lämnar internet blir det lika ödsligt och dött som konsertarenan när publiken gÃ¥tt hem.

Så fort samtalet tystnar dör internet.

Men om “marknader” och “samhällen” inte är platser utan överenskommelser och konversationer, vad händer dÃ¥ när en allt större del av människors liv äger rum pÃ¥ linan (online)? Blir bloggosfären, Second Life eller World of Warcraft bara ytterligare arenor där vi spelar olika roller pÃ¥ samma sätt som vi gör i resten av livet, eller innebär det faktum att de inte är knutna till fysiska platser att samhället utanför internet börjar luckras upp? Hur ser interaktionen mellan dessa olika arenor och de roller vi spelar pÃ¥ dem ut?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation