DN lyfter fram hur den tekniska utvecklingen möjliggör nya sätt att ta hand om koldioxidutsläppen som blir resultatet av förbränning av kol:

I Rotterdam släppte Shell tidigare ut koldioxiden från raffinaderiet rakt ut i luften. Men i dag leds gasen i stället genom rör i marken till närmare 500 av traktens växthus. Den extra dosen koldioxid får både blommor och blad att växa bättre. På så sätt har utsläppen från raffinaderiet minskat.

Vidare:

– För 15 Ã¥r sedan var det ingen som trodde att detta var realistiskt. Men i dag ser allt fler lagring av koldioxid som en intressant dellösning, säger Henning Rodhe, expert pÃ¥ klimatfrÃ¥gor vid meteorologiska institutionen pÃ¥ Stockholms universitet.

Trevligt att dagspressen ibland även visar på lösningar och den positiva utveckling som faktiskt sker, trots att katastrofscenarierna uppenbarligen säljer fler lösnummer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation