Den har kallats världens farligaste idé, transhumanismen. Hur ser då den rörelse ut som driver denna idé? Michael Anissimov har gjort en översikt över olika subgrupper inom transhumanismen:
Accelerating Future � Transhumanist Sects

Han delar upp transhumanismen i:

1) Salon transhumanism
2) Immortalists
3) The World Transhumanist Association
4) Extropians
5) Singularitarianism
6) Democratic transhumanists
7) Academic transhumanism
8) Transhumanist arts and culture
9) Non-transhumanist transhumanists

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation