Om man är rökare styrs ens beteende till stor del av en liten fläck i hjärnan kallad insula. Åtminstone enligt forskning från doktor Antoine Bechara vid University of Southern California.

Röksuget sitter i fläck i hjärnan

– Rökstoppet är som att vrida om en strömbrytare. Det är verkligen slående, säger doktor Antoine Bechara vid University of Southern California. Han har studerat hjärnorna på 69 rökande strokepatienter för att exakt lokalisera det magiska området.

19 av dem hade skador i fläcken som kallas insula (ö). Av dem slutade 13 röka. Tolv av dem slutade samma dag som hjärnan skadades, började inte igen och har aldrig känt något behov att röka sedan dess.

Ju mer vi lär oss om hjärnan desto fler sådana här hemligheter den döljer kommer att avslöjas. Vad blir konsekvenserna för människan och samhället när ökad kunskap gör att gamla etiska riktlinjer står utan bas i verkligheten?

För inte kan man väl moralisera över cigaretter om det är enkelt att bryta missbruket? Då är det ju helt och hållet individens egna val som gör att man fortsätter (miss)bruket.

Trådlösa nätverk bygger i regel på den olicensierade tekniken med det osexiga namnet IEEE 802.11. Att den är olicensierad betyder att man inte behöver köpa ett tillstånd från staten för att skicka data på de våglängder som omfattas av standarden.

Tillstånd från staten behöver man dock om man vill arrangera spel eller dobbel. Därför finns Svenska Spel AB. De skriver om sig själva och sitt uppdrag från ägaren, svenska staten:

Vårt uppdrag
Svenska Spels uppdrag från staten är att ”genom förnyelse och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel”. I vårt uppdrag ligger också att beakta den internationella konkurrensen och att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ med högt ställda krav på spelansvar.

Våra värdegrunder
Svenska Spel verksamhet bygger på en värdegrund som ska genomsyra allt vi gör. Värdegrunden vi står på kan sammanfattas med begreppen; affärsmässighet, lyhördhet, engagemang och ansvar.

I Svenska Spels verksamhet ingår en infrastruktur i form av spelautomater placerade hos 5300 spelombud runt om i landet. Nu vill man utvidga sin verksamhet genom att bygga ut dessa spelautomater till trådlösa internetstationer.

I februari börjar Svenska Spel bygga ett nät för trådlöst surf som ska bli landets största. Och priset per månad blir 129 kronor, nästan 70 procent billigare än Telia.

Det är förvisso glädjande och kul med stora företag som utvecklar sin verksamhet och ger sig in på nya marknader med disruptiva teknologier, men vad har egentligen trådlöst internet med “spelansvar” att göra? Varför ska statsägda Svenska Spel AB ge sig på att konkurrera med privatägda internetleverantörer? Eller för den delen med halvt statliga Telia?

Affärsmässigt gör Svenska Spel helt rätt i att utnyttja sin infrastruktur till att bygga nya affärer, men de visar samtidigt det orimliga i statligt ägda bolag med en definierad “samhällsuppgift” som t.ex. att stävja spelandet eller spritmissbruket. Företagssamhet handlar om anpassning och utveckling. Detta är raka motsatsen mot den statiska värld som är politiken. Detta gäller Vin & Sprit AB (som marknadsför det extremt populära varumärket Absolut Vodka samtidigt som uppdraget från staten är att minska supandet), SVT och SR (som krampaktigt försöker hålla liv i public- service-begreppet i en värld av internet-TV, podcasts, Youtubes och bloggar), Telia, Vattenfall (som för övrigt också levererar internet) eller Svenska Spel. Ja, listan kan göras betydligt längre.

Nej, stater ska inte driva företag. Politiken och lagstiftningen är en värld. Entreprenörskapet och affärsutvecklingen en annan. De mår båda bäst av att hållas åtskilda.

Uppdaterat: Jag vill bara förtydliga att jag menar inte att företagsamhet är kortsiktigt och politik långsiktigt.

Politik handlar om att uppifrån styra och ställa i människors liv för att uppnå ett bättre samhälle enligt vissa förutbestämda parametrar. Företagssamhet och affärsutveckling handlar om att erbjuda varor och tjänster som människor vill ha och att ständigt anpassa sig till nya förutsättningar. Att vara anpassningsbar och hela tiden lyssna på sina kunder är det mest långsiktiga man kan göra.

Både politik och affärsutveckling handlar om förändring, men de tar två väsenskilda ansatser för att uppnå sina mål. Därför bör de inte blandas.

Knappast någon överraskning, men ligger verkligen journalistikens framtid i att vara bäst på att vinkla nyheter? Kanske. Det är i varje fall skönt att man inte hycklar om objektivitet eller oberoende utan går rakt på sakt: “vår uppgift är att vinkla!”

“Vi kan vinkla texterna bättre och göra dem mer lättbegripliga för folk”

Sofia Olsson Olsén, som är redaktionell chef för Aftonbladets nya satsning på lokala sajter som lanseras idag. […]
“Vi kan dra på och vinkla texterna bättre, och göra dem mer lättbegripliga för folk.”

Bill Gates skriver i Scientific American om robotikens möjliga framväxt som framtida storindustri. Precis som undertecknad ser han tydliga paralleller mellan 70-talets experimenterande med hemdatorer och vår tids primitiva robotar för konsumentbruk:

But what I really have in mind is something much more contemporary: the emergence of the robotics industry, which is developing in much the same way that the computer business did 30 years ago.

På andra sidan sundet håller leksaksföretaget LEGO på att, i samarbete med inga andra än just Gates’ Microsoft, ta fram vad som kan bli robotikens motsvarighet till det tidiga MS-DOS. Det behövs en gemensam plattform för att robotiken ska kunna gå från entusiasternas leksaker till värdefulla verktyg. Något säger mig att herr Gates gärna hade haft ett finger med även i denna revolution.

Återigen, lyssnar ni, Robotdalen?

På tal om robotar, missa inte nya bloggen Robotnytt.

Web 2.0 blev ett hett begrepp under 2006. Exakt vad som är Web 2.0 är det dock färre som har ett tydligt grepp om, men det kan sägas vara ett samlingsbegrepp för dels tekniken med mer interaktiva webbsidor (snarare än “döda” dokument) och dels hur tyngdpunkten för skapande flyttas från centrala content-producers ut till nätverkets noder. Det handlar lika mycket om att TIME Magazine utnämnde dig till årets person som användargränssnittet i Google Maps.

Vad blir nästa steg? Seth Godin spekulerar om Web4 på sin blog:

We need ubiquity to build Web4, because it is about activity, not just data, and most human activity takes place offline.

We need identity to build Web4, because the deliverable is based on who you are and what you do and what you need.

And we need connection to build Web4, because you’re nothing without the rest of us.

Web4 is about making connections, about serendipity and about the network taking initiative.

(Min emfas.)

Det låter som att vi bör hitta på ett bra svenskt ord för ubiquity inför Web4-revolutionen. Den kan vara här fortare än du tror.

Min rapport om den politiska spelplanen för 2000-talet framhävde konfliktytor som kommer att spela en stor roll för 2000-talets utmaningar. Många av konfliktytorna bygger på grundläggande skillnader i synsätt på människan, hennes förutsättningar och hennes roll i förhållande till naturen. Är människan en girig egoist som skövlar och förstör eller ett skapande väsen som nyfiket utforskar sin omvärld?

Widar Andersson i Folkbladet menar att högern av idag personifierar framtidstron samtidigt som vänstern kurar ihop sig, sorgsen av “framtidsskräck” och rädd för förändring.

Optimistisk höger

Men det jag vill uppmärksamma med detta inlägg är att det idag är högern som anstränger sig att försöka vara mer optimistisk medan vänstern är mer sorgsen och befinner sig i ett tillstånd av framtidsskräck. Är det så? Och om det är så – vad säger det oss?

Det är måhända en förenkling av verkligheten, t.ex. finns det en konservativ höger som ofta ställer sig i vägen för den snabba utvecklingen, och det finns exempel på framtidsvänlig vänster, men Widar har en poäng.

Det är synd. Oavsett om man står till höger eller vänster om den allt mer svårdefinierade politiska mitten så bör man blicka framåt med tillförsikt och hopp. Det finns det goda anledningar att göra.

Teleoperatören 3 i UK har startat en blogg. Idag skriver de om mobiltelefonens betydelse för Afrika.

‘As big as fire, the wheel and railways’

In slums, mobile communication is changing grass roots politics as individuals no longer face social problems in isolation. ‘Political flash mobbing has arrived in Kenya, ‘ says Paul. Things are altering at the micro level.

The potential for change is big, ‘as big as fire, the wheel and railways,’ as one contributor stated. ‘This is Africa’s first digital generation…The rest of the world will hear its voice.’

Vidare:

“[…] journalist Paul Mason suggests that the mobile phone could do more for Africa than all the aid sent from the West. “

Undertiteln på den här bloggen var tidigare “teknik förändrar mer än politik, mest förändrar människan”. På något sätt känns detta väldigt träffande för utvecklingen i Afrika.

Ny teknik är nästan definitionsmässigt det samma som nya möjligheter. Det som inte gick att göra igår går att göra idag och imorgon kan vi göra ännu mer. Detta leder ofta till oförutsedda förändringar i samhällstrukturer och människors syn på sin egen tillvaro. När människor får nya möjligheter växer de, ställer krav, ifrågasätter.

Afrika utgör världens snabbast växande mobiltelefonimarknad. De hoppar över flera tekniksteg som vi i väst genomgått. Det är enklare att bygga basstationer för mobiltelefoni än att gräva ned kablar för fast telefoni. Därmed tar de steget ut i kommunikationsåldern ungefär samtidigt som oss. Vi gör resan tillsammans, lika sammankopplade som reklamen påstår. Det är så sant som det är sagt. Jorden är platt och den blir plattare än någonsin.

Man kan inte låta bli att undra, nu när man följer rapporteringen kring Bildts ersättning för sitt arbete i styrelsen för Vostok Nafta, hur nyhetsredaktionerna använder läsarnas svar på de där webbfrågorna som brukar finnas i närheten av kontroversiella artiklar. Nedan ett exempel.

Under dagen har det märkts tydligt hur nyheten liksom pös ihop när det framkom att läsarna faktiskt inte tyckte det var en så himla farlig grej som Bildt hade gjort. Aftonbladet t.o.m. lyfte fram läsarnas åsikter om att det var den svenska avundsjukan snarare än Bildts optioner som var problemet.

Man undrar då om man på redaktionerna följer svaren och anpassar sin insats därefter. Man får anta att så är fallet, det vore dumt att inte göra det. Samtidigt innebär det att i de fall då läsarnas reaktioner är negativa (som t.ex. när Borelius fick avgå) så nästan hetsas journalisterna och receptet för ett mediadrev är klart. En självförstärkande loop.

Det pratas mycket om hur bloggar och nya medier ska påverka journalistiken, men jag undrar inte om de enkla webbfrågorna har en betydligt mer handfast och direkt påverkan på vad som skrivs i tidningarna än 100 bloggare.

För övrigt är det intressant hur både Expressen och Aftonbladet, som av en tillfällighet, skriver om fenomenet “ghostriding” samtidigt. Ibland är det extremt tydligt hur de båda kvällstidningarna plankar varandra eller åtminstone använder exakt samma källor (läs: utländska tidningar) som inspiration. Nästan lite… pinsamt.