Hur sker då rapporteringen omkring FNs klimatrapport? Media, och de flesta politiker, tar ett tydligt socialekologiskt perspektiv. Det är människans fel att klimatet ändras. Politikerna måste agera för att stoppa utvecklingen. Underförstått finns uppfattningen att människan är en parasit som förstör jordklotet.
Det finns goda skäl att reflektera över om detta synsätt verkligen är det mest lämpade för att föra mänskligheten genom det 21:a århundradet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation