Det är inte bara läkemedel som kan hjälpa människor i malaria-täta områden. Kunskap om ekosystemet är också värdefullt. T.ex. att en viss spindel gärna äter mygg smittade av malaria-viruset:

A jumping spider in East Africa is known to crave mosquitoes engorged with blood. Now scientists find the spider prefers a particular type of them—mosquitoes infested with the deadly malaria parasite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation