Tänk om någon annan satte rubriken på alla blogginlägg du skrev. Tokigt, eller hur? Rubriken är den mest lästa delen av hela inlägget och den vill man absolut ha kontroll över. Detta händer dock dagligen på landets alla debattsidor, där det är någon helt annan än inläggsförfattaren som skriver rubriken och oftast även brödtexten.

Idag är det t.ex. någon på DN Debatt-redaktionen som tycker att Lars Leijonborgs förslag om att skärpa kraven för att komma in på högskolan utgör en “gräddfil”, ett politiskt laddat ord som inte nämns alls i Leijonborgs egen text.

Så Lars, varför låter du dig förödmjukas av Dagens Nyheter?

Tanke: kan värdet av sidor som DN Debatt urholkas om politikerna börjar bygga upp egna bloggar? Vad är det som ger DN Debatt dess tyngd? “Trovärdigheten” kanske du svarar, men hur trovärdigt är det att självmant stoppa in politiskt laddade ord i den viktigaste delen av en hel text?

Per J Andersson bloggar från Indien och berättar om framtidstron och tillväxten i det stora landet.

Neokolonialismens nya ansikte

Självförtroendet är på topp i Indien efter indiska Tata Steels köp av brittiska stålföretaget Corus och Bollywoodskådespelaren Shilpa Shettys succé i brittiska Big Brother. ”Imperiet slår tillbaka” och ”Tata kolonialiserar världen” skriver indiska tidningar.

Ekonomin växer med rekordhöga 9,2 procent per år, Bombaybörsen har gått upp med 400 procent de senaste fyra åren och indiska företag nyanställer som aldrig förr.

Shilpa Shettys seger i Big Brother ses av många här i Bombay – centrum för såväl filmindustrin som finansmarknaden – som bekräftelse på Indiens framgångar utomlands och som juvelen i kronan på det allt starkare varumärket Indien.

Den nationella stoltheten har också stärkts av så vitt skilda företeelser som indiska författares försäljningsframgångar i väst som det indiska rymdprogrammets framgångar. Som en förberedelse för planerade bemannade rymdfärder 2015 sköt landet i januari upp en obemannad sattelit som därefter landade säkert i Bengaliska viken.

Nyhetskanalen BBC publicerade på måndagen en opinionsundersökning som visar att 71 procent av landets befolkning är stolta över att vara indier och 65 procent anser att stoltheten bygger på det faktum att Indien är på väg att bli en ekonomisk supermakt.

Oerhärt glädjande att läsa detta. Jag minns på 80-talet hur Indien ansågs vara fattigt och hjälplöst. Tänk så mycket som hänt bara på 20 korta år.

Tro inte att utvecklingen av datorer och informationsteknik nått sin topp. Ett kanadensiskt företag säger sig kunna erbjuda tillgång till en kvantdators beräkningar redan 2008.

About a year from now, banks, pharmaceutical companies and other large institutions will be able to rent time on a computer that calculates by studying the behavior of a niobium atom, according to D-Wave Systems.

Återstår att se om de lyckas.

Ett annat spännande företag att följa är Jeff Hawkins Numenta. Förrutom att ha skapat handdatorerna Palm och Treo har Hawkins också skrivit en bok om intelligens. Insikterna tar han med sig när han nu försöker sig på att skapa mjukvara som efterapar den mänskliga hjärnans sätt att tänka. Han säger:

“Intelligence is about creating a model of the world and making predictions.”

Numenta kommer inte att finnas för kommersiellt bruk förrän om tidigast 18 månader. Hawkins har mycket kvar att bevisa, även om artikeln antyder betydande framsteg.

Både Numenta och D-Wave är högriskprojekt men de är en nyttig påminnelse om den accelererande utvecklingen. När någon försöker förutsäga framtiden kan man tänka “stämmer dessa förutsägelser även om vi har en Numenta och en D-Wave”? I de allra flesta fall skulle svaret ha blivit helt annorlunda.


(Foto: xiaming.)

Det är ju som bekant kinesiskt nyår (är det bara inbillning eller lyfts detta fram betydligt mer i media idag än vad det skulle ha gjort för, säg, 5 år sedan? ett tecken på att Europas och USAs mediala dominans börjar ge vika?) Via Jan Kallberg hittar jag siffran 14 miljarder, vilket är antalet SMS som beräknas skickas under det veckolånga firandet.

Detta kan jämföras med de ynka 11 miljoner som skickades av Telias kunder i Sverige under nyårshelgen 2005-2006. Då TeliaSonera har drygt hälften av den svenska marknaden kan man räkna med att cirka 22 miljoner SMS skickades.

14 miljarder SMS på en vecka blir 2 om dagen eller drygt 83 miljoner i timmen. På ungefär 15 minuter av veckan kommer man alltså upp i hela Sveriges nyårs-skickande.

Men Sverige är på väg ikapp. TeliaSonera rapporterar 17 miljoner SMS för senaste nyårshelgen. De 15 minuterna har utökats till dryga 25.

Kineserna är ändå långt flitigare. TeliaSonera har som sagt drygt hälften av den svenska mobilmarknaden och det finns strax över 9 miljoner mobilabonnemang i Sverige, så varje svensk skickade i genomsnitt cirka 4 SMS. Detta ska jämföras med kinesernas 30 SMS per person.

Uppenbarligen skiljer sig kinesens och svenskens bruk av mobiltelefonen åt tämligen rejält. 30 SMS i genomsnitt visar att mobiltelefonen på kort tid blivit ett mycket viktigt kommunikationsmedium – och när man sätter ett nytt viktigt kommunikationsmedium i handen på hundratals miljoner människor i en diktatur kan stora saker hända. Kanske kan störtfloden av SMS räcka för att rubba t.o.m. en diktaturregim. Kanske blir Grisens År börjar på en ny tid för Kina.

Amerikanska siffror, men undrar om inte svenska tidningar är på väg i samma riktning.

Traffic to blog pages of top online newspapers up 210% in December 2006

Web traffic to the blog pages of the top 10 online newspapers grew 210% YTY in December 2006, Nielsen//NetRatings reported The overall unique audience growth to these online newspapers was 9% YTY. Unique visitors to blog pages accounted for 13% of their December 2006 Web traffic, up 9% from 4% in December 2005. Web traffic to the blog pages of the top 10 online newspapers grew 210% YTY in December 2006. The overall unique audience growth to these online newspapers was 9% YTY

Det är i alla fall intressant att det inte längre diskuteras om tidningen ska ha en blogg, utan hur stor del av trafiken som bloggarna utgör.

Rabbit Hole

Efter att ha lagt upp mina bilder från LIFT på fotosajten Flickr så noterade jag att en av bilderna hade betydligt fler tittare än de andra. (Man kan ju se hur många som tittat på ens bild på Flickr, men man kan inte se varifrån de tittar.)

En Google-sökning gav svaret. Det är SF-författaren Bruce Sterling som lånat en av mina bilder. Förrutom att ha skrivit en rad SF-böcker har Sterling grundat Viridian-rörelsen som influerat starten av bloggen World Changing. Onekligen lite kul att ha fått vara del av hans bloggflöde.

Det är just sammankopplingar som detta som gör bloggandet så intressant. Sterling delar med sig av sitt uppmärksamhetskapital till mig via bilden på Flickr. I samhället före bloggarna och framförallt före internet hade jag och Sterling fortsatt att leva våra liv helt icke-sammankopplade (förrutom att jag möjligen skulle ha läst några av hans böcker). Multiplicera detta med alla miljoner människor som bloggar och postar bilder online och man inser att det är ett pulserande nätverk av uppmärksamhetskapital som flödar i internets vener.

I detta finner vi internet-erans kärna, det som skiljer den från massmedia-eran. Det är inte längre en-till-massorna utan massorna-till-massorna. Än har vi bara sett början på hur detta kommer att förändra världen. Även om bloggen som fenomen försvinner kommer massor-till-massorsamhället växa sig allt starkare.

Mannen på bilden är för övrigt Adam Greenfield, författare av boken “Everyware” om ubiquitous computing (vad är svenska termen??).

Kvällstidningarna har fångat upp det här också. En 14-årig pojke har spelat ett datorspel genom att kontrollera spelet med signaler från hjärnan. Genom att tänka hur han ska röra sig i spelet kan tanken direkt översättas till en riktig (i spelet) rörelse.

Playing Space Invaders Using Only The Signals From The Brain To Make Movements

The boy, a 14-year-old who suffers from epilepsy, is the first teenager to play a two-dimensional video game, Space Invaders, using only the signals from his brain to make movements.

LIFT-konferensen berättade Daniela Cerqui om (ppt) Kevin Warwicks försök med att implantera ett chip under huden, kopplat till nervsystemet. Att man går in “under huden” och kopplar samman ett människoskapat föremål med själva nervsystemet känns lite kittlande utmanande, som om vi växer samman med våra maskiner och blir cyborgs, en ny slags människa till hälften maskin.

När den initiala spänningen lagt sig och vi går över i en mer produktiv fas av utvecklingen av den här teknologin kanske Andy Clarks syn på cyborg-människan blir vanligare. Han menar att människan redan i historiens begynnelse använde verktyg för att utveckla sina förmågor. I vår vardag omringas vi av människotillverkade objekt. Vi är redan ett med våra maskiner. Att koppla samman föremål med nervsystemet är blott en praktisk utveckling av tekniken, som säkerligen öppnar nya möjligheter, men det är dock enbart ett evolutionssteg. Produktförbättring.

Det är ju trots allt så att vi använder hjärnan för att spela Space Invaders oavsett om spelkontrollen är fysiskt kopplad till nervsystemet eller ej.