Den parlamentariska utredningen om public services ordförande, exministern Bengt K Johansson (s), om det breddade mediautbudet:

“Det är ett problem eftersom vi behöver en gemensam grund för att vara en nation.”

Åsa Westlund (s), svensk ledamot av Europaparlamentet och Dan Jörgensen (s), dansk ledamot av Europaparlamentet idag på SvD Brännpunkt, med rubriken Forma europeisk tv-kanal:

“En alleuropeisk tv-kanal, som sprider information om männi­skors situation i de olika EU-länderna, ­underlättar ömsesidig kännedom och förståelse mellan européer.”

Man vill alltså använda TV-mediet (och, får man förmoda, skattepengar) för att bygga en europeisk nation. Ett bra exempel på dragkampen mellan de olika geoidentiteterna vi förväntas förknippa oss med (Ribersborgare, Malmöbo, Skåning, Svensk, Europé, Världsmedborgare, Second Life:are…).

Det är självklart så att politiker som agerar på motsvarande arena har ett personligt intresse i att vi som medborgare och skattebetalare ska identifiera oss med den geoidentitet som överlappar just deras politiska arena.

Tack vare det enorma utbudet av olika röster och olika medier är det dock inte riktigt så enkelt. Den som vill bygga en nationell identitet hade det betydligt enklare på Hylands tid.

Fascinerande hur en urgammal uppfinning som flaskan fortfarande kan vidareutvecklas, åtminstone så länge det finns människor som Anna Axelson, 15.

– Vanliga flaskor är jättesvåra att fylla på, de får inte plats mellan kranen och botten i små handfat. Alla står och krånglar och försöker skvätta i vatten med händerna.
Så du fick en snilleblixt?
– Ja, jag tänkte att man borde kunna fylla flaskan från sidan.

När det gäller kreativt tänkande kan idéer som denna utlösa en explosion av nya smarta lösningar. Det är som om det finns en blockering i den kreativa processen som förhindrar en från att tänka nytt, tills någon ger ett exempel på hur man skulle kunna göra. Helt plötsligt börjar man se massor av nya lösningar.

För att leda in hjärnan på nya spår kan man försöka föreställa sig helt bakvända sätt att göra saker och ting på. Ett klassiskt exempel är företaget som tillverkar flygplan och försökte tänka ut alla möjliga fördelar som skulle kunna finnas med att landa flygplanen upp och ned.

Detta låter ju helt tokigt. Inte kan man väl landa ett flygplan upp och ned?

Nej, men det finns faktiskt en del saker som skulle fungera bättre, t.ex. får piloterna en betydligt bättre vy över landningsbanan. Denna insikt ska enligt legenden ha slutat med att vissa flygplansmodeller ritades om så att piloterna kunde se bättre.

Så, kör man fast i ett problem, prova med att vända upp och ned på världen och se vad som händer. Ibland kanske det räcker med ett kvarts varv, som i Anna Axelsons fall.

Mona Sahlin är skicklig på att fånga upp rörelser i samhället, ingen tvekan om saken. Göran Persson hade en liknande känsla för vad den svenska folksjälen kände, men han missade samtidigt totalt förändringens vindar. I sitt inledningsanförande lyfte Sahlin fram friheten, entreprenörskapet, miljön och, ja, givetvis de gamla vanliga välfärdsklyschorna: “trygghet” i form av bidrag och vårdskolaomsorg.

Sahlins trovärdighet när hon proklamerar att “vi socialdemokrater kan bli entreprenörernas parti” ligger enbart någon millimeter ovanför absoluta nollpunkten. Det var ju Sahlin som skulle rensa i regelverket för småföretagare för nästan ett decennium sedan. Någon minskning av blanketthögen var det dock ingen småföretagare som märkte av.

Socialdemokraterna har en lång tradition i att få företagare att framstå som samhällets fiender nummer ett, så om några äkta ambitioner för att bygga trovärdighet för entreprenörer finns så är startsträckan minst sagt lång. Å hur ska förbättringar för entreprenörer motiveras hos partiets kärnkrets av fackanslutna och offentliganställda?

Vad gäller miljön är frågan om Sahlin har en socialekologisk eller technogaiansk syn på det ekologiska systemet. Det gröna folkhemmet är en intressant vision som socialdemokratin borde bygga vidare på. Kanske blir detta Sahlins främsta bidrag till den svenska politiken: att rita färdigt den ideologiska skissen som Göran Persson påbörjade.

Vad gäller konkreta resultat har Sahlin en inte särskilt övertygande historik bakom sig. Fingertoppskänslan för samhällsrörelserna omsätts sällan i faktisk handling. Kanske blir det annorlunda som partiordförande?

Det verkar oavsett vilket som att Sahlin kommer att föra socialdemokratin högerut, närmre mitten. Några som definitivt vädrar morgonluft av detta är Sverigedemokraterna. De kallas ofta (av journalister) för högerextrema, men det är de socialdemokratiska kärnväljarna som lockas av sd:s socialkonservatism.

Något säger mig att denna lockelse inte kommer att minska av en företagarvänlig partiledare som riktar sig åt HBT-rörelsen och vill att fler kommuner ska ta emot flyktingar. Just nu känns det som att de verkliga vinnarna på partiledarbytet inom (s) vare sig är den borgerliga alliansen eller socialdemokratin utan Sverigedemokraterna.

Men det är ju mer än tre år till nästa val.

Denna fråga försöker jag få ett svar på borta hos integritetsförkämpen och internetlegenden Oscar Swartz.

Anledningen är såklart det kritiserade förslag att låta FRA samla in all internettrafik som passerar i svenska ledningar. Jag instämmer definitivt i kritiken mot att låta staten och dess anställda läsa våra allra mest privata texter. Har tidigare nämnt t.ex. om hur polisen gör “korsletningar” i DNA-databaser för att finna misstänkta och hur sökningsmonopolet blivit det nya våldsmonopolet. Det är definitivt befogat att ifrågasätta om detta är en rimlig utveckling.

Vad jag däremot saknar är en debatt om alternativen.

Ofta hakar debatten upp sig i en för- eller motdebatt om Irakkriget, George W. Bush eller terrorismens orsaker. Intressanta frågeställningar var för sig men helt ointressanta i detta sammanhang.

Bakgrunden till min fråga är två av de tre megatrenderna som denna blogg cirkulerar kring: automatiseringen och globaliseringen. Den förstnämnda megatrenden pressar ned kostnaden på (nästan) allt. Detta inkluderar tyvärr olika sätt att ta livet av sina medmänniskor eller rent allmänt bringa förstörelse. Den andra trenden minskar kostnaden för att sprida förödelsen till vilken plats som helst på jordklotet.

Låt oss fundera över detta någon minut. Följande graf är helt påhittad:

Den är som sagt påhittad men skulle kunna beskriva en trend som beskrev kostnaden för att komma över teknologi med förmågan att ta död på fler än en miljon människor.

För hundra år sedan var detta en i närmast oöverstiglig kostnad. Skulle man t.ex. få för sig att spränga hela London i luften hade det antagligen inte räckt med hela den brittiska arméns samlade krutförråd för att lyckas. Man skulle kunna förgifta vattnet i staden eller föra in någon slags otäck sjukdom, men detta tog London-borna rätt bra hand om på egen hand. Staden var en smittohärd av rang. Att målinriktat göra samma sak vore i det närmaste omöjligt, inte minst därför att kunskapen om orsakerna till sjukdomarna var så dålig.

Under 1900-talet ökade befolkningstätheten samtidigt som den teknologiska utvecklingen accelererade. Jag behöver knappast nämna den myriad av genombrott som sker. Mänskligheten tar sig från i praktiken ett bondesamhälle vid 1800-talets slut (med vissa undantag) till en industrialiserad och globaliserad värld när 1900-talet tog sin sista andetag. De senaste åren in på 2000-talet har utvecklingen närmast exploderat då fattigdom trängs undan och internet och andra disruptiva teknologier vinner mark i ett rasande tempo.

Glädjande, givetvis, men tyvärr medför detta även att för den med destruktion i sinnet har möjligheterna utvidgat sig. Allt fler nationalstater skaffar sig kärnvapen, en del av dem kollapsar och förlorar kontrollen över sina vapenpjäser. Den medicinska tekniken kan bota effektivare än någonsin men samtidigt går det att framställa dödliga virus om du har laboratoriet, pengarna och kunskapen.

Denna kostnad kommer att sjunka ytterligare i takt med att kunskaperna om vår genetiska uppsättning ökar och särskilt om nanoteknologins alla löften uppfylls. Ganska snart kan den nå konsumentnivå. Det kan bli lika billigt att skaffa sig en apparat som kan framställa något med den destruktiva kapaciteten av en vätebomb som det är att köpa en bläckstråleskrivare idag.

Självklart innebär detta en enorm utmaning för samhället.

Därför måste grundläggande principer för hur långt ordningsmakten i samhället får lov att gå definieras. Ja, faktiskt hela samhällsstrukturen måste tänkas om. Det är därför frågan om Frihet vs Skydd fanns med i min rapport om 2000-talets politik.

Utmaningen är att försöka förstå det samhälle som håller på att bildas ovanpå det gamla industrisamhället med sina nationalstater och gränser. Eftersom detta samhälle är döljt i framtidens dimma gäller det att finna grundläggande principer som håller även för det värst tänkbara scenariet. Som riktlinje kan man då ha frågan jag ställer i titeln till denna post.

Frågan har många sidospår. Man kan t.ex. säga att den tekniska utvecklingen även kommer att finna motmedel mot de destruktiva innovationerna (fullt möjligt, men en skakig balansgång med hög insats). Man kan säga att människan blir allt mer upplyst och mindre våldsam i takt med utvecklingen (sant, men det räcker med en enda dåre bland 6 miljarder individer och inte ens det, destruktionen behöver inte vara frivillig utan kan bero på ett misstag). Man kan förespråka ett participatory panopticon, där alla ser var alla andra företar sig, men även ett sådant bör bygga på vissa etiska grundprinciper.

Jag hoppas Oscar och gärna också Piratpartiets Rick Falkvinge bjuder på sina tankar i ämnet, liksom såklart andra läsare av den här bloggen.

Seth Godin är alltid läsvärd. Han är en slags läromästare för den som vill navigera sitt företag i den accelererande ekonomin. Idag skriver han om spänningssökare och människor som undviker känslan av rädsla:

I now firmly believe that there are two polar opposites at work:
Thrill seekers and
Fear avoiders

Detta är den grundläggande frågan om passion eller trygghet som jag varit inne förr. I Sverige är politiken inriktad till nästan 100% på att göra det så tryggt som möjligt för människor. Behjärtansvärt, men föga utvecklande.

Att våga ta risker är att leva. I en accelererande ekonomi kan det dessutom vara en förutsättning för att, som företag, överleva.

För övrigt är Guy Kawasaki inne på ett närliggande ämne.

The article postulates that people have two kinds of mindsets: growth or fixed. People with the growth mindset view life as a series of challenges and opportunities for improving. People with a fixed mindset believe that they are “set” as either good or bad.

Vilken sorts människor bygger vi vårt samhälle för? Vilken sorts människor premierar det företag du jobbar på? Vilken sorts människa vill du själv vara?

Johanne Hildebrandt framför en åsikt som är mycket ovanlig i svensk media:

Oavsett vad man tycker om att USA invaderade Afghanistan och Irak så är det gjort nu. Alla vet vilka fel som har begåtts, varför inte börja tala om framtiden och lösningarna i stället??

Jag håller helt med. Det är bedrövligt att höra folk nästan njuta av eventuella självmordsattacker i Irak bara för att det missgynnar USA. Sverige borde hjälpa till.

Jesper Lind på bloggen CodeOdyssey hade vänligheten att lista med mig på en lista över bloggar han ville tipsa om. Urpsrunget är här.

Nu gäller det att de 3 bloggarna jag listar nedan följer instruktionerna och bygger vidare på pyramiden. Sen hoppas jag någon gör en graf över hur det här bygget utvidgar sig i den svenska bloggmyllan. 🙂

Kopiera alltså texten nedan om du känner dig träffad av instruktionerna.

— Kopiera ALL text och ALLA länkar nedan —

1. Klistra in texten i ett nytt blogginlägg. Precis innan den kopierade texten skriver du ett kort stycke där berättar om listan och länkar till den bloggaren som lade till dig på listan. Det här är viktigt eftersom det därmed inte skapas duplicerade inlägg. Eftersom någon också lade till dig på listan torde det inte var för mycket begärt att bjuda på en extra inlänk till den personen.

2. Ta listan under “Mina 3 tillägg” från bloggen som lade till dig och lägg till dem under rubriken “Originallistan”. Känn dig fri att ändra länktexten till din egen blogg för att få varierade nyckelord i dina kommande inlänkar.

3. Lägg själv till max 3 st bloggar under “Mina 3 tillägg”

4. Kontakt de som du har lagt till och be dem göra samma sak.

Mina 3 tillägg
Andreas Kristensson
Wadström
Hakank.blogg

Originallistan
media:screen
Framtidstanken
Pelles blogg
Jimmy Höög
Fyra nyanser av brunt
Beta Alfa
Nobel Prize Winner
Webmastern
SEO Sverige – sökmotoroptimering
Code Odyssey
Digga.se Blogg
Rund Kvadrat

— Kopiering slutar här —

Priset på det mesta i vår omvärld rasar nedåt. Det finns dock varor och resurser som ökar i värde. En sådan är uppmärksamhet.
I det massiva utbud av röster och bilder som möter oss är det mycket värt att synas lite extra. Ett exempel på detta är när Oprah Winfrey tar en tugga knäckebröd i amerikansk TV och det innebär 50 miljoner kronor i extra intäkter för Wasabröd:

Försäljningsökningen kan innebära att Wasabröd i år drar in 150 miljoner kronor i USA, mot 100 miljoner förra året.

10 sekunder i TV, en tugga av en megakändis. 50 miljoner.

Under dessa siffror döljer sig en rad variabler men Winfreys trovärdighet hos tittarna är antagligen den allra viktigaste. Vill du behålla ditt uppmärksamhetskapital är trovärdighet en nyckelingrediens.