Vem står för samhällsberättelsen? Vem har rollen att beskriva vår nutid? Journalisterna? Konstnärerna? Författarna?

Eller är det allas vårt ansvar?

En som försöker beskriva sitt liv är personen bakom bloggen Vadharhänt. Författaren arbetar som polis i Tensta/Rinkeby. Läsvärt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation