Industrialismens barndom var en smutsig historia. Utan tanke på miljökonsekvenserna eldade fabriker upp kol och olja. Man släppte ut skadliga ämnen i naturen i det närmaste ohämmat och skogen skövlades hämningslöst. Även arbetsmiljön tätt inpå människorna som arbetade i fabrikerna var på en förskräcklig nivå. Så såg det ut i Sverige och så ser det ut även på andra platser som tar steget från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Men sedan händer något. Industrialismen leder till ökad produktivitet och ökad produktivitet leder till ökade rikedomar och välstånd. När människor blir rikare uppstår en medvetenhet om vikten av miljöns bevarande. Även det direkta beroendet av naturens resurser upphör samtidigt som det blir uppenbart att miljöförstöring är väldigt kostsamt.

Med storskaligt jordbruk och energiproduktion är man inte lika tätt knuten till vad naturen har ett erbjuda. I Afrika är t.ex. ännu 90% av befolkningen beroende av ved som energikälla. Det är enkelt för en svensk i sitt kärnkraftuppvärmda, isolerade, moderna hus att kräva ett stopp för skövlingen av skogen i Afrika, men att göra det utan att samtidigt bjuda på alternativa lösningar för människor som lever i närheten av skogarna är inte bara dumt utan direkt oansvarigt.

Universalmedicinen heter minskad fattigdom. Ökad rikedom och utökade tekniska möjligheter är det samma som ett breddat utbud av alternativ. Reason skriver:

All of which is why we today find that the richest countries are also the cleanest. And while many developing countries have yet to get past the “green ceiling,” they are nevertheless ahead of where today’s developed countries used to be when they were equally wealthy. The point of transition from “industrial period” to “environmental conscious” continues to fall. For example, the US introduced unleaded gasoline only after its GDP per capita exceeded $16,000. India and China did the same before they reached $3,000 per capita.

Ungefär vid gränsen $4’600 i BNP/capita börjar skogarna i ett land växa till sig:

Almost every country with a per capita gross domestic product over $4,600 has moved to reforestation, the study found.

Exemplen kan göras fler, men även rika länder bär såklart en miljöbörda. I ropet just nu är utsläpp av koldioxid, där de rikare länderna står för en klar majoritet. Betyder detta att vi ska stoppa all utveckling och minska vårt välstånd? Nej, det betyder att resan inte är klar och att det finns saker kvar att förbättra. Något vi gör bäst ju rikare vi är och ju mer utvecklad vår teknologi är.

“Det gröna taket” är i själva verket steg på en trappa – en pågående insiktsprocess. Jag är optimist och tror att denna trappa leder mot ett samhälle i samklang med det ekologiska systemet, där människan inte bara bevarar utan även skapar.

Vi är unika varelser med unika förmågor. Ingen annan livsform på planeten jorden (och antagligen i hela universum) har förmågan att inte bara snabba upp evolutionen utan även bära med sig livets låga till andra planeter. Ett gigantiskt ansvar.

Stämmer min optimism så kommer människan klara av att hantera denna unika roll och ansvaret det innebär. Många anser tvärtom att det är människan i sig som utgör det skadliga och att jorden skulle vara en bättre plats utan människor. Därför måste all mänsklig aktivitet begränsas och regleras.

Konflikten mellan dessa båda synsätt rymmer många nyanser och är en av 2000-talets stora frågor.

Andra bloggar om: , , , .

Löpsedlar är knivskarpa nutidsdokument. De säger nog mer om vår tid än vi själva vill erkänna. På löpsedlarna idag står det om en ung man som avlidit efter att ha tagit “internetdroger”. En tragisk historia, såklart – löpsedlarnas 5-ordiga berättelser är sällan solskenshistorier, men hur kom egentligen “internet” in i själva drogen? Ordet används fortfarande som ett prefix för att beskriva något okänt, hotfullt och förbjudet, trots att det funnits i vårt kollektiva medvetande i åtminstone 12 år.
Ord brukar med tiden förändra sin betydelse och sin laddning. Vart är ordet ‘internet’ på väg? Vad säger dess riktning om vår syn på tekniken och dess möjligheter – och hot?

Andra bloggar om: , , , , .