Tydligen kommer var 40:e svensk lida av en demenssjukdom år 2050. Det har Socialstyrelsen bestämt i en ännu opublicerad rapport.

Som ett litet bihang, en fotnot, till rapporten nämner man dock att det faktiskt kan ske forskningsgenombrott som ändrar på siffran:

–Men det beror också på vilka behandlingsmetoder forskarna hittar. Idag dämpar medicinerna symtomen, i framtiden kan det komma att finnas mediciner som dämpar själva sjukdomsförloppet, säger Anders Wimo.

Alltså, det är inte enkelt att förutsäga framtiden, men en sak kan man vara tämligen säker på: utvecklingen går framåt. Somliga menar att den t.o.m. accelererar. Jag skulle inte bli förvånad om såväl Parkinsson som Alzheimers är utrotade inom en 20-årsperiod.

Klart att detta innebär problem för Socialstyrelsen när de ska skriva sin rapport. Hur tar man hänsyn till genombrott som inte skett ännu? Hur ska man veta när de sker och i vilken riktning utvecklingen accelererar?

Ja, det är liksom just därför framtiden är svår att förutsäga.

Annars kan man ju alltid äta mer curry medans man funderar över varför vi egentligen har en Socialstyrelse.

Andra bloggar om: , , , ,

På min svengelsk-språkiga blog om utvecklingen av internet mot mobilt bruk, skriver jag lite om skillnaden mellan PCn på 80-talet och mobiltelefonen idag. Efter lite letande efter statistik finner man att det såldes totalt 48 miljoner IBM-PC-kompatibla datorer på 80-talet. Så många mobiltelefoner säljs på drygt 2,5 veckor! (Räknat på 1 miljard om året.)

Alltså, på hela 80-talet såldes lika många PC-datorer som det säljs mobiltelefoner på 2,5 veckor.

OK, jag räknar inte med en rad andra datorplattformar som Apples Macintosh eller Commodores Amiga. Det skulle möjligen kunna ge PC-revolutionen någon vecka till. Tycker ändå siffrorna ger perspektiv på vilken fantastisk utveckling som skett.

Det mest spännande är att mobiltelefonen faktiskt fortfarande som plattform är ganska omogen. Den riktiga mobila revolutionen har inte hänt ännu. Mobiltelefonen är kvar på MS-DOS-stadiet, nästan värre. Som ekosystem för innovation och kreativitet är mobiltelefonen rena öknen.

Andra bloggar om: , , ,

Om du tillhör skaran av människor som tycker att allt prat om crowdsourcing, wisdom of crowds, web 2.0 och Amatörernas Återkomst är uttröttande och rent av direkt felaktigt, då är Andrew Keen mannen som för din talan. Bloggen Crowdsourcing ger utdrag från en intervju med Keen utförd av tidningen Wired:

Digital revolution? Andrew Keen doesn’t buy it. He hates Wikipedia, despises the blogosphere, and believes YouTube is killing off the cinematic arts. In his new book, The Cult of the Amateur, he argues we’re diving headlong into an age of mass mediocrity in which the mob replaces experts and we become collectively dumber.

Vidare:

I don’t want the crowd to tell me what’s worth watching. I want a movie critic to tell me that. I don’t want the crowd to tell me where to eat, because I don’t trust them to know. Give me the old gatekeepers any day.

Vidare:

I wrote the book because it seemed that people involved in Web 2.0 are in an echo chamber. There isn’t a debate, and there isn’t a conversation. They’re just listening to themselves. I find this incredibly dangerous.

Keens bok heter The Cult of the Amateur och borde finnas i en internetbokhandel nära dig när som helst. Kan bara hoppas att han blir inbjuden till nästa års Reboot.

Andra bloggar om: , , , , , .

The Kedelhallen Towers

Egentligen borde man skriva en lång text som sammanfattade intrycken från Reboot-konferensen i Köpenhamn men det är mycket att smälta så det får komma allt efter som.

Under tiden kan man roa sig med att försöka luska ut vems laptoppar det är jag har fotograferat på min svengelsk-språkiga blog om mobilt internet: Guess the laptop owner. Alla talade på konferensen.

Fler bilder finns här (mina bilder) samt givetvis här (allas bilder).

Andra bloggar om: , , .

Email från en mailinglista:

From: “Perry E. Metzger”
Date: Fri, 01 Jun 2007 09:52:47 -0400
Subject: [ACT] a bit of not-really-geeky news

[Feel free to forward…]

Today’s New York Times reveals that 454 Life Sciences has sequenced
Dr. James Watson’s genome. (For those that don’t remember, Watson was
one of the two discoverers of DNA). The thing that makes this
interesting is that the cost of doing the work has fallen from several
billion (for the original human genome project) to about $1 Million,
and that the 454 people think they will have the price down to
$100,000 very soon. There are those that believe that the $10,000
genome is going to be possible in only a few more years.

Pretty soon, within 20 years at most and probably sooner, it is going
to be possible to sequence a person’s genome for what those of us on
this list would consider an affordable price. This is going to
revolutionize medicine like nothing before.
One of the simpler early
changes will be that we are going to know, not guess, which drugs will
help which people, which will cause which side effects in particular
individuals, etc. We are going to gain all sorts of new information
on disease processes, insights into what makes some people smart and
others less so, why one person manages to live to 60 and another to
100. I don’t think we even have a rough sense of everything we’re
going to learn.

Interesting times….


Perry E. Metzger

Andra bloggar om: , , ,

Just nu pratar de om framtiden i statstelevisionen. De båda programledarna är pessimistiska om framtiden, de tre gästerna är optimistiska. Ett tecken på vilka kriterier som krävs för att bli SVT-journalist eller en tillfällighet? Tja, det blev åtminstone en ganska intressant diskussion där både friheten i att kunna byta livsform såväl som toaletter med inbyggd medicinsk analysutrustning diskuterades.

Synd bara att framtidstänkande inte får ta lite större plats i den tvångsfinansierade televisionen än en lättsinnig diskussion i ett fredagsprogram.

Uppdaterat: på SVT Opinion tänker Johan Norberg till om framtiden. Han gör det genom att blicka bakåt:

Många av de svåraste miljöproblemen har minskat i den rika delen av världen sedan 1970-talet. Du är förlåten om du inte har märkt det, för den typen av nyheter ägnas sällan medialt utrymme. Men myndigheternas statistik visar faktiskt att vår luft har blivit renare, sjöarna friskare och skogarna större. Halterna av miljögifter har rasat och enligt EU:s miljömyndighet visar 75 procent av alla indikatorer på industriella utsläpp en förbättring sedan 1990.

Vidare, angående att fortsatt teknisk utveckling och en tillväxtinriktad marknadsekonomi är bästa sättet att möta framtiden:

IPCC, den internationella klimatpanelen, är medveten om detta. I sina scenarier beräknar panelen att en mer lokalt baserad ekonomi med långsammare tillväxt och därmed fortsatt befolkningsökning i u-länderna skulle leda till 3,4 graders uppvärmning om hundra år. Scenariot med en mycket hög tillväxt med en snabbare övergång till ny teknik och informationsekonomi världen över beräknas bara leda till 1,8 graders uppvärmning.

Andra bloggar om: , , .
Andra bloggar om: , , .