Regelbundna läsare av den här bloggen blir nog inte förvånade, men den värld vi lever i idag är den minst våldsamma i människans historia. Se Steven Pinkers 20 minuter långa sammanfattning av mänsklighetens våldsamheter här.

I föredraget nämns för övrigt boken Non Zero av Robert Wright. Läsvärd.

Via Gudmundsson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation