Kulturrevolution sammanfattar:

Inte helt oväntat utbröt det oroligheter i Salem idag i samband med de demonstrationståg som två rivaliserande grupper av antisionistiska motståndare till global kapitalism anordnade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation