I Wired får David Brin chansen att försvara sina idéer om det transparenta samhället som han skrev om i en bok med samma namn från 1987 (en svensk översättning vore välkommen). Brin är emot statliga försök att “skydda” privatlivet. Han menar att vi istället bör eftersträva ett så transparent och öppet samhälle som möjligt istället. Några citat från artikeln:

Robert Heinlein said “‘privacy laws’ only make the bugs smaller.”

Almost monthly, we hear of some angry cop arresting a citizen on trumped “privacy violations,” for using a cellphone camera or MP3 recorder to capture an interaction with authority. And each month, judges toss the arrests, forcing police to apologize. Every time. So much for those power exponents.

Schneier even cites this trend, swerving his essay at the end, from doubt into a paean for “sousveillance” or citizens shining light upward upon the mighty.

Or … a transparent society.

Vore intressant med t.ex. Piratpartiets (byt namn för bövelen!) åsikter om Brins idéer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

(s) fortsätter på gamla invanda spår: gör alla i hela Sverige bidragsberoende. Den här gången har turen kommit till småföretagarna som ska “få stöd”.

“Keep your filthy stöd out of my småföretag!” säger jag. Sänk skatterna och gör det lättare att vara arbetsgivare istället. Men det rimmar såklart illa med (s) egentliga mål: alla medborgare ska vara beroende av (s). Alla ska med.

Uppdaterat: om du vill klara dig utan statens allmosor måste du börja bygga möjlighetsmoln.